Drikkevandet på Mors er i top

Undersøgelser af drikkevandet på Mors viser, at vandværkerne overholder alle kvalitetskrav, med en enkelt undtagelse ved Solbjerg Vandværk. Det er dog vurderet, at der ikke er nogen sundhedsmæssig risiko, og man kan trygt drikke vandet fra alle vandhaner på Mors.

Gennem det seneste år har der været et øget fokus på drikkevandskvaliteten i Danmark, og der er en generel nul-tolerance overfor pesticider og deres nedbrydningsprodukter i grundvandet. Det kan dog ikke helt undgås, at der findes rester i vores grundvand. Så nultolerancen er en mere politisk holdning, som vi i Danmark stræber imod end en direkte sundhedsfaglig vurdering, da ingen kender de præcise langsigtede konsekvenser.

– Generelt ser det fornuftigt ud, og man kan være helt tryg ved at drikke vand fra hanerne på Mors. I tilfældet med Solbjerg Vandværk indstiller vi til, at der gives dispensation, da læner vi os op af en vurdering af Miljøstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed fra 2017. Andre kommuner har fået midlertidige dispensationer til vandværker, som har haft koncentrationer, der lå betydeligt over det, der er fundet i Solbjerg, fortæller Meiner Nørgaard, formand for udvalget for Teknik og Miljø.

Meiner Nørgaard. Foto: Morsø Kommune

– Vi undersøger blandt andet i øjeblikket, om der kan være andre vandværker, der kan supplere med vand til Solbjergs forsyningsområde, for vi vil gerne være på den sikre side, og det skader jo ikke at gå med både livrem og seler.

Ingen sundhedsmæssig risiko
Fundet ved Solbjerg Vandværk omhandler stoffet desphenyl-chloridazon. Grænseværdien er på 0,1 µg/l og den målte koncentration er på 0,27 µg/l.

Miljøstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at der fra kommunernes side vil kunne dispenseres ved koncentrationsniveauer op til 0,7 µg/l uden at der nogen sundhedsmæssig risiko. Der skal dog i hvert enkelt tilfælde indhentes en udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter de gældende regler i drikkevandsbekendtgørelsen.

Bred undersøgelse af vandkvaliteten
Foruden pesticider har der også været særligt fokus på indholdet af nitrat i drikkevandet. Der er ingen af de almene vandværker på Mors, der har nitratkoncentrationer over den gældende grænseværdi på 50 mg nitrat pr. liter vand.

Der er otte vandværker med koncentrationer over 10 mg nitrat pr. liter vand og tre vandværker har nitratkoncentrationer fra 17 til 41 mg/l.

– Der har været en del opmærksomhed omkring nitrat på de seneste, og derfor er det godt, at vi fortsat kan konstatere, at alle vores vandværker holder sig inden for grænseværdierne. Vi følger naturligvis med, så vi kan sikre godt vand til alle på Mors, siger Meiner Nørgaard.

Forfatter

Related posts

Top