Driften af Feggesundfærgen fortsætter som hidtil

Trods forhandlinger og forskellige løsningsforslag er der ikke lykkedes for Thisted og Morsø Kommune at finde et kompromis for den økonomiske drift af Feggesundfærgen. Derfor har Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune valgt at give bestyrelsen i I/S Mors Thy Færgefart mandatet til, at lade driften af Feggesundfærgen fortsætte som hidtil.

– Vi har valgt at indstille til bestyrelsen, at trods deres store arbejde, må de fortsætte med den gamle fordeling af driftsunderskuddet af I/S Mors Thy Færgefart, hvor Thisted Kommune dækker 36%, siger borgmester Lene Kjelgaard Jensen, og fortsætter:

– Fordi vi i dag kun har én færge tilbage i driften, har forsøget på at lave en aftale om en ny fordeling af driftsudgifterne været en nødvendighed, men det var altså uden resultater i denne omgang.

En streg i sandet
Baggrunden for at Thisted Kommune ønskede en genforhandling af fordelingen af driftsunderskuddet var, at Thisted Kommune tilbage i 2002 betalte 10% af Feggesundfærgens driftsunderskud. Derfor så man det som naturligt, at genforhandle aftalen når I/S Mors Thy Færgefart kun har den ene færge tilbage.

– Men når det ikke er muligt at mødes om en ny aftale, så er det også tid til at trække en streg i sandet og acceptere, at vi ikke finder en ny fordeling i denne omgang. Ikke mindst af hensyn til de borgere i Hannæs, på Mors og i Jammerbugt, der benytter færgen, understreger Lene Kjelgaard Jensen.

Foto : TV MidtVest

Forfatter

Related posts

Top