Dødsbrand: Minister kritiserer Morsø Kommune for manglende svar

I efteråret blev der udsendt et spørgeskema til alle landets kommuner, hvor de skulle svare på, hvorvidt deres plejeboliger lever op til brandkravene.