Dobbelt så mange penge til investeringsvillige svinestaldejere

Det har længe skortet på investeringer i de danske slagtesvinestalde – og mens slagtesvinestaldene så småt er gået i forfald, er slagteriernes produktion gået ned.

Som et vigtigt led i regeringens ønske om at puste til produktionen og investeringslysten i landbrugssektoren åbnede Naturerhvervsstyrelsen i maj 2016 en ny pulje der tilbød de investeringsvillige at dække en femtedel af udgifterne ved moderniseringer af slagtesvinestalde.

Efter overvældende interesse og ansøgninger på næsten det dobbelte af de afsatte 174 millioner kroner har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i sidste uge besluttet at fremrykke investeringer for yderligere 168 millioner kroner til at få sat gang i de mange nye staldbyggerier allerede i år.

– Det er dejligt at se på den store interesse at regeringen har set rigtigt med investeringspuljen og at pengene vitterligt er faldet på et tørt sted. Dansk svineproduktion er et stolt erhverv – det har jeg let kunnet mærke når jeg har snakket med de mange svineproducenter i Thy og på Mors – og ikke mindst en vigtig eksportvare. Derfor er pengene også godt givet ud når vi støtter staldejeren i at prioritere investeringer i effektivitet og miljøvenlighed højere.  Behovet for en større råvareproduktion var også centralt, da jeg besøgte TICAN i sidste uge, siger Venstres erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen.

Forfatter

Related posts

Top