Dobbelt så mange får blodprop i hjertet i Nordvestjylland

Der er dobbelt så mange borgere, der får en blodprop i hjertet i Nordvestjylland, end i resten af landet relativt set.

Det viser et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed, der har kortlagt forekomsten af blodpropper i hjertet. Det er første gang, at man så detaljeret har undersøgt fordelingen af blodpropper geografisk.

Studiet viser dels, at der er stor geografisk ulighed, dels at de områder, hvor forekomsten af blodpropper er størst, er karakteriseret ved, at indbyggerne har lavere indkomst og lavere uddannelsesniveau end gennemsnittet.

I studiet har man sammenflettet hospitalsindlæggelser og dødsfald med folkeregisteradresser for alle over 30 år. Det svarer til 3,5 mio. danskere.

Værst ser det ud i Sydthy, på Thyholm, i Nordthy samt på Sydmors, hvorimod få rammes i Hanstholm og Klitmøller områderne.

Undersøgelsen omfatter udelukkende førstegangstilfælde i perioden 2005-2011.

Forfatter

Related posts

Top