Diskussion om vindmøller i Thy får en måned mere

Kommunalbestyrelsen i Thisted vil være helt sikre på, at det er de rigtige steder, der udpeges til at placere nye vindmøller i Thy i den nye vindmølleplan, der er til politisk diskussion lige nu. Politikerne arbejder lige nu på, at finde ud af, hvilke af de 22 områder, der er i spil, egner sig til opsætning af vindmøller.

Oprindeligt skulle kommunalbestyrelsen behandle et debatoplæg på mødet den 30. juni, men Kaj Kirk, der er formand for kommunens udvalg for Klima, Teknik & Miljø siger til Thisted Dagblad, at man først får planerne på kommunalbestyrelsens bord til september.

Forfatter

Related posts

Top