Dialog om udsmykning af Gasværksvej

Under Kulturmødet senere på ugen vil et forslag til udsmykning af Gasværksvej blive præsenteret af kunstneren Tina Marie Nielsen. Udvalget for Teknik og Miljø holder dog fast i at tage udgangspunkt i det godkendte forslag, som vejens beboere tidligere har været til borgermøde om.

På mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 15. august 2018 behandlede udvalget punktet “Forslag til kunstnerisk bearbejdning af Gasværksvej”. Statens kunstfond vil yde et tilskud på 400.000 kr. til en kunstnerisk bearbejdning af Gasværksvej, og kunstneren Tina Marie Nielsen har udarbejdet et forslag, der var til behandling på mødet. Hun vil præsentere forslaget på Gasværksvej 24. august under Kulturmødet.

Derfor det vigtigt for udvalget at melde ud, at det ikke kan godkende kunstnerens forslag, som det er nu, men gerne vil tage en snak om at finde en løsning.

Ønsker ikke brosten
Forslaget indebærer, at belægningen fra husvæg til husvæg skal bestå af brosten og chaussesten i hele gadens længde og derudover et granitbelagt kulturtorv på rundkørslens plads.

Meiner Nørgaard. Foto: Morsø Kommune

– Den generelle holdning i udvalget, og for mit eget vedkommende, er, at vi ikke ønsker brosten og chaussesten på Gasværksvej. Og med hensyn til et kulturtorv er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at tage stilling. Dette må afvente de afsluttende forhandlinger med REMA 1000 og skal selvfølgelig ses i sammenhæng med trafikafviklingen i hele området. Ligeledes er en restaurering af Monas Hus en del af forslaget, dette kan vi heller ikke godkende da det ikke er endeligt besluttet, hvad huset skal bruges til, forklarer Meiner Nørgaard, formand for Udvalget for Teknik og Miljø.

Godkendt forslag stadig gældende
Han understreger, at det forslag til udformning af Gasværksvej, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2017, stadig er gældende. Et forslag der er debatteret på et borgermøde og med beboerne på Gasværksvej.
Det godkendte forslag går i korte træk ud på at kørearealet bliver med asfaltbelægning, afbrudt af belægningsområder i hvert kryds op mod Musikværket.

Disse områder danner en slags pitstop, hvor belægningen skifter karakter. Vej og gangarealer kommer til at ligge i niveau. Gang og parkeringsarealer udlægges i betonsten, og parkeringsarealerne markeres så de ved større events, for eksempel Kulturmødet, kan bruges til opstilling af boder med mere.

Går gerne i dialog
Meiner Nørgaard er personligt godt tilfreds med det godkendte forslag og håber, at det kan danne rammen for en udsmykning af Gasværksvej

– I de tre dage, der er kulturmøde, er Gasværksvej en kulturgade. I de resterende 362 dage om året er Gasværksvej en tilkørselsvej til Musikværket og Morsø Vand og ikke mindst en villavej for de mange beboere på vejen. Dette skal efter min mening afspejles i udformningen af vejen. Vi vil selvfølgelig gerne gå i dialog med kunstneren omkring en udsmykning af Gasværksvej, når blot det tager udgangspunkt i føromtalte vedtagne forslag, siger udvalgsformanden.

Foto: Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top