Dialog om fremtidens rammer for det gode ældreliv

I Danmark bliver vi ældre og ældre, og på et tidspunkt i livet kommer langt de fleste af os til at stå i en situation, hvor vi får brug for hjælp og støtte.

Derfor vil Thisted Kommune nu udarbejde en såkaldt plejeboligplan, der kommer til at have betydning for, hvordan ældreplejen i Thy bliver indrettet fremadrettet. Planen skal blandt andet indeholde det forventede behov til antallet af plejeboliger i fremtiden. Den skal også komme med et bud på, hvor plejeboligerne skal placeres, og hvordan de skal fungere og se ud.

– Vi vil gerne skabe nogle rammer for alderdommen, som gør det muligt for os alle at leve det hverdagsliv, vi ønsker – også når vi bliver ældre og får behov for hjælp. Men vi har alle forskellige behov og ønsker til, hvordan det liv skal se ud, og derfor vil vi rigtig gerne have thyboerne med på råd, fortæller Tue von Påhlman, der er direktør for social og sundhed i Thisted Kommune.

Du kan give dit besyv med tirsdag den 9. februar kl. 15.00 -18.00, hvor Thisted Kommune holder et digitalt borgermøde.

Digital borgermøde
På borgermødet vil fremtidsforsker Anne-Marie Dahl holde et oplæg, hvor hun kommer med fire bud på, hvordan fremtidens ældre ser ud, og hvilke ønsker de har til det gode liv.

Bagefter vil alle deltagere få mulighed for at diskutere, hvordan de ser på fremtidens ældre og det gode ældreliv i mindre grupper.

Alle borgere i Thisted Kommune kan deltage. Af hensyn til den praktiske gennemførelse af det digitale borgermøde er tilmelding nødvendig. Du kan læse mere om baggrunden for borgermødet, og hvordan du tilmelder dig HER.

Foto: Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top