DF : Mere tid til ældrepleje

Læserbrev af Anette Svindborg
Kandidat til kommunalbestyrelsen på Mors for Dansk Folkeparti på Mors

I Morsø Kommune har vi en ældrepleje, som vi skal være stolte af. Der leverers pleje i en høj kvalitet af et kompetent personale. Det giver et godt fundament at bygge videre på. Til dagligt arbejder jeg som sosu assistent, det betyder ikke at jeg udtaler mig på vegne af kommunen, men at jeg i min dagligdag oplever nogle områder, hvor der er plads til forbedring. I en ny medlemsundersøgelse fra FOA viser det sig, at personalet i ældreplejen mangler tid. F.eks. mener 77 % af personalet i hjemmeplejen, at de mangler køretid. Dette er et tydeligt bevis på at der mangler midler til mere personale i ældreplejen, som skal have sat den rette tid af til at yde den mest optimale pleje til den enkelte borger. Dette gør sig i flere tilfælde også gældende på Mors.

Flere midler til ældreplejen
Kommunalbestyrelsen har i budettet for 2018 sat 1,7 millioner af til ældreplejen. Jeg mener, at en del af dem skal bruges på at løse dette problem. Ved at ansætte mere personale kan vi tilbyde flere ydelser til de ældre, som kan gavne både dem og deres pårørende. Det vigtigste at tilbyde er en fast kontaktperson, så de ældre altid har en person, de føler at de trygt kan henvende sig til.

Et andet tiltag, der burde udbydes, er hjælp til læger. De ældre skal have mulighed for hjælp til transport af prøver taget af hjemmeplejen til lægen, så sygdomme hurtigere kan opdages, uden at de ældre skal føle sig som en belastning ved at bede om hjælp fra deres pårørende.

Mere personale giver besparelser for kommunen
Udover at skabe bedre vilkår for de ældre, vil mere personale også betyde besparrelser for kommunen.

Først og fremmest vil det være billigere, da det koster kommunen omkring 15.000 kr, når sygdomme hos de ældre bliver opdaget for sent, og de derfor skal indlægges.

Desuden vil kommunen også kunne mindske omkostninger til sygefravær og vikarer, da mere personale vil give mindre stress på arbejdspladserne inden for ældreplejen. Dette er da et regnestykke som er værd at kigge videre på.

Forfatter

Related posts

Top