Det vil regionen med kulturen

Regionsrådet har godkendt Region Nordjyllands kulturplan for de kommende fire år. Planen definerer, hvad Region Nordjylland vil fokusere på i sit arbejde med at styrke udviklingen af det nordjyske kulturliv.

Nogle indsatser er nye eller opprioriteret i forhold til nu. Det gælder f.eks. samarbejdet med Den Jyske Kunstfond og et styrket fokus på kulturarv og stedbundne kvaliteter. Andre indsatser videreføres fra den nuværende periode, f.eks. Kultur og Sundhed, Kulturmødet Mors, samt udvikling og understøttelse af kulturelle netværk.

Regionens hjemmeside kan du læse mere om fokusområderne og hente kulturplanen som pdf.

Foto: Lars Dahl Photography

Forfatter
Tags
Top