Det europæiske forbud mod udsmid er trådt i kraft

Da klokken slog midnat nytårsaften trådte første trin af EU’s discardforbud i kraft. Målet er et mere bæredygtigt fiskeri.

EU’s nye fiskerireform er en milepæl for europæisk fiskeri, og reformen baner vejen for et mere bæredygtigt fiskeri og bedre ressourceudnyttelse i fremtiden. Kernen er, at alt fisk nu skal bringes i land.

– Vi har at gøre med den største fiskerireform, siden den fælles europæiske fiskeripolitik blev indført. Reformen skal på sigt være til gavn for både miljø og fiskere, for når der kommer flere fisk i havene, så må fiskerne også fange flere, siger Anders Munk Jensen, NaturErhvervstyrelsens kontrol- og fiskeridirektør.

EU-regler er endnu ikke på plads
Der er dog skår i glæden, da de fælleseuropæiske regler for discardforbuddet endnu ikke er endeligt på plads.

– Det er ikke acceptabelt, at reglerne ikke er endegyldigt på plads endnu. Fra dansk side gør vi alt, hvad vi kan for, at skarpe størst mulig klarhed, og i den første tid vil vi have fokus på vejledning til fiskerne, siger Anders Munk Jensen.

Fokus på vejledning kommer til at gælde både til søs og på land. Når der er ordentlig klarhed om reglerne, stiller NaturErhvervstyrelsen gerne op hos en række af landets fiskeriforeninger for at fortælle fiskerne, hvad reformen af den fælles fiskeripolitik indebærer.

NaturErhvervstyrelsen har også udarbejdet to skriftlige vejledninger til fiskerne, som kort fortæller, hvordan forbuddet skal tackles.

Af relevans for danske fiskere gælder discardforbuddet i første omgang fiskeri efter pelagiske arter som sild og makrel, industrifiskeri og fiskeri efter torsk og laks i Østersøen. Flere fiskerier bliver omfattet af forbuddet fra 2016 og frem til 2019.

Forfatter

Related posts

Top