Derfor spærrede el-mast vej i Thy

Artiklen er opdateret kl. 12.50…

Stenbjergvej lidt vest for Sundby i Thy var i fomiddags spærret i i begge retninger.

Årsagen var en elmast der lå på tværs af kørebanen. Hverken Politiet eller Vejdirektoratet havde dog hørt noget om den væltede mast ligesom Thy-Mors Energi afviste, at det var en af deres master.

Men hvorfor lå der så pludselig en mast midt på kørebanen? – Årsagen er, at Energinet er i gang med at pille de store højspændingsmaster ned,og i stedet grave kabler i jorden for at gøre el-nettet klar til at modtage strøm fra nye vindmøller i området. Og nu var turen altså kommet til den pågældende mast.

– Desværre resulterede et kraftigt vindstød i, at masten væltede ned over vejen, og ikke parallelt med vejen som det var planlagt, fortæller projektleder Sven Erling Rye fra Energinet.

Han fortæller, at man inden man begyndte at vælte masten havde taget de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og havde på forhånd afspærret vejen. Ingen personer var altså i fare i forbindelse med episoden.

Læs mere projektet HER

Forfatter
Top