Der blev sløset med sandheden

Af Bo Fink, Spidskandidat for Enhedslisten i Morsø Kommune

Den 12. juli satte jeg et læserbrev på Limfjord Update med overskriften ”lyver borgmesteren eller sløser han bare med sandheden”. Påstanden fra borgmesteren var at op til 70 % af arealerne omkring Limfjorden ville stå til at skulle braklægges. Hans Ejner Bertelsen krævede på den baggrund sammen med andre Venstre-borgmestre suspension af arbejdet med at implementere EU’s vandrammedirektiv.

Hans Ejner Bertelsen svarede aldrig.

I dag kender vi svaret. ”Der blev sløset med sandheden.”

Det sande tal for mængden af braklægning er meget, meget mindre end 70 %, nemlig 13% . Det blev afsløret i TVs ”detektor” søndag aften.

Der findes ganske vist et lille bitte område ved Skals å, der antageligt skal braklægges med 70 %, men dette giver næppe belæg for at kræve suspension af implementeringen af vandrammedirektivet med henvisning til at vandrammedirektivet vil føre til uoverskueligt store økonomiske skadevirkninger for dansk økonomi.

Foto : Enhedslisten

Forfatter
Tags

Related posts

Top