Denne borgerpligt træder i kraft i tørke-tider

Efter en elendig sommer sidste år, krydser mange fingre for at det i år for alvor bliver sommer i Danmark.

Og allerede i maj måned har vi fået forsmag på det der måske venter: Masser af varme. Men med varmen kommer også tørkeperioder, og her er der flere ting at være opmærksom på.

Beredskabsstyrelsen oplyser til TV2, at man på grund af forsigtighedsprincippet som borger faktisk har pligt til at holde sig orienteret på kommunens og det lokale brandvæsens hjemmesider i forhold til eventuelle forbud mod åben ild.

Ingen kommuner har på nuværende tidspunkt efter råd fra de lokale brandmyndigheder nedlagt forbud mod åben ild, men da det ifølge de seneste prognoser ikke er muligt at vride mange dråber regn ud de kommende mange dage, kan det snart blive en realitet i for eksempel den nordlige og østlige del af landet, hvor man nogle steder nærmer sig et tørkeindeks på 8 på en skala, der går til 10.

 

Forfatter

Related posts

Top