Den mobile politistation kommer til Glyngøre

Frem til slutningen af november vil Midt- Vestjyllands Politi’s mobile politistation besøge 13 forskellige steder i de mindre byer i Skive Kommune, herunder Glyngøre.

Som borger kan man henvende sig i mobilstationen med information og spørgsmål i relation udfordringer i lokalområdet. Det kan eksempelvis handle om bekymring for indbrud, tyveri, spirituskørsel, generende knallertkørsel, nabostridigheder m.v.

Politiet tager også meget gerne imod borgernes viden om spirende lokale problemer såsom bekymrende tidlig alkoholdebut for unge i området eller mistanke om narkosalg på bestemte matrikler m.v. Politiet modtager også anmeldelser i den mobile politistation.

Og endelig er borgere, der ikke har et konkret politifagligt spørgsmål på hjerte, men blot ønsker at se den mobile politistation eller få en snak med politiet på stedet, velkommen til at kigge indenfor.

Et tryghedsskabende tiltag
Midt- og Vestjyllands Politi har siden januar 2018 haft glæde af den mobile politistation, som på baggrund af borgernes behov kører rundt i kredsen. Den mobile politistation skal være med til at skabe mere tryghed for borgerne ved at sikre, at politiet er synligt og tilgængeligt i alle dele af politikredsen – og ikke kun, når patruljer rykker ud på en opgave.

Den mobile politistations rundtur i Skive Kommune sker som opfølgning på Justitsministeriets lancering af det nationale udspil ”Nærhed og Tryghed”, der giver mobile politistationer en større rolle i landets politikredse. Og således også i Midt- og Vestjyllands Politi.

Den mobile politistation holder i Glyngøre torsdag d. 15. november i tidsrummet 13-15.

Foto: Politi.dk

Forfatter

Related posts

Top