– Den kollektive trafik i Thy bespares og beskæres voldsomt.

Læserbrev af 
Peter Skriver Nielsen (A), medlem af kommunalbestyrelsen i Thisted

Den 7/6 2022 besluttede et flertal i Erhvers – Klima – Miljø og Teknik udvalget på deres møde, en beskæring af den kollektive trafik i Thisted kommune, grundet en forventet udgift til Nordjyllands Trafikselskab (NT) er på ca. 3 mio. kr. mere end budgetteret,med virkning fra skolestart 2023.

Det vil betyde at:
· Bybusnettet i Thisted by reduceres til timedrift.

· Rute 314 (Thisted – Sennels – Hillerslev – Thisted) og 321 (Hurup – Vestervig – Agger – Hurup) nedlægges helt, og betjeningen af deres oplande varetages udelukkende af skolebusserne 311, 312 og 327.

· Projektet Hovednet Vest ophører, og udvidelserne på rute 320 (Thisted – Koldby – Hurup – Thisted inkl. Byerne på ruten) aften og weekend rulles tilbage, inkl. de oprindelige 2-3 weekendafgange på ruten.

· Slutteligt nedlægges sommerrute 88 fra og med sommeren 2022.

Samlet set vil disse tiltag udløse en årlig besparelse på ca. 2.6 mio. kr., og berøre ca. 53.000 kunder, og da det ikke er en sag der går videre til Kommunalbestyrelsen, så er det reelt 4 af kommunalbestyrelsens medlemmer fra Venstre – Konservative og Nye Borgerlige, der står inde for beslutningen, uden et eneste tiltag for at undersøge et eneste tiltag til hvad der kan afbøde generne for de berørte borgere, eller hvilken borgergruppe det rammer, og heller ikke en strategi for at udbrede mulighederne med PLUS og FLEX ture, NEJ, bare væk…..

I Socialdemokratiet gik vi til valg på, at ville arbejde for:

· At der i Thisted Kommune er et effektivt og fleksibelt kollektivt trafiksystem som supplement til de individuelle transportmuligheder.

· At udbuddet af kollektive trafikmuligheder er tidssvarende og til stadighed tilpasses det aktuelle behov og samtidig er tilpasset tilsluttende regionale og landsdækkende tilbud.

· At forbedre dækningen med kollektiv trafik i lokal områderne blandt andet ved at udbrede kendskabet til det nye ”plustur-system, og i samarbejde med NT udvikle og tilbyde et nemt og fleksibelt system i tyndt befolkede områder.

· At sikre effektiv kollektiv transport for uddannelsessøgende til og fra uddannelsesstederne.

· At forsøg med gratis eller meget billig kollektiv transport i andre kommuner evalueres med henblik på at afgøre, om det er en god ide i Thisted Kommune, der har en speciel, langstrakt geografi.

· Samt en GRØN tilgang i løsningerne når de udbydes til operatørerne.

Det ville have klædt indstillingen, hvis den havde været sendt i HØRING, end ikke det er der tænkt på, jeg håber det vil blive et emne i de kommende budgetforhandlinger, at se på et samlet godt kollektivt trafiktilbud til ikke mindst vore ældre og vore unge borgere, det bliver nu endnu sværere at deltage i de mange fine tilbud der foregår i hovedstaden Thisted, og i den nu hedengangne valgkamp, da hørte vi specielt de unge ønske mange flere muligheder for at kunne komme hjem hvis man bor udenfor Thisted by.

Foto: Bertel Bolt

Forfatter

Related posts

Top