Den humoristiske plakatkamp

Af Kirsten Boller
Kandidat nr. 4  på den socialdemokratiske liste, Morsø Kommune

Navnet Boller har nu helt sikkert vundet den humoristiske plakatkamp, så det er nu på tide at se på personen bag navnet. Jeg er en humoristisk , men også politisk person, der stiller op til kommunal valget med ønske om at få de socialdemokratiske værdier frem igen.

Alle politikerne er enige om vi har en sund økonomi i Morsø kommune, men der er politisk uenighed om hvor meget af kapitalen der må komme øget velfærd til gode.
Jeg mener vi har en forpligtigelse overfor de offentlige ansatte både i børneinstitutioner. skoler , hjemmepleje og ældre-centre om at tilføre mere personale.  Hvis ikke det sker risikerer vi personaleflugt og øgede sygemeldinger, hvor de private vikarbureauer så igen kan få kronede dage.

Jeg er glad for at bo på Mors og vil gerne bidrage med det også fremover vil være et godt sted at bo. Derfor er det vigtigt for mig at kerneområderne bliver tilgodeset før vi begynder at planlægge dyre byggeprojekter.
Det må godt koste noget at drive en kommune. En kommune er ikke en forretning men et fællesskab hvor alle betaler kontingent i form af skat og hvor vi skal værne om vore kerneværdier.

Derfor stiller jeg mig til rådighed for socialdemokratiet til kommunal valget, så vi sammen kan sikre den fælles velfærd.
Forfatter

Related posts

Top