Den åbne dør til Thys fremtid er smækket i – igen

Af arbejdsudvalget i Enhedslisten Thy-Mors – de RØD-GRØNNE: Sarah Lyngklip Kjeldgaard, Thea Lyngklip Kjeldgaard, Jens Otto Madsen, Ole Laust Nielsen, Asger Sylvest Pedersen, Helene Rée og Kirsten Strandgaard, Skinnerup Skråvej 10, 7700 Thisted

Efteråret 2014 var en periode, hvor mere end 2000 mennesker gik i demonstration i Thisteds gader til noget vi dengang troede var den ’Ny Begyndelse for Thy’. Borgerne havde ideer til fremtidens udvikling for både arbejdspladser, børneinstitutioner og ældreplejen. Man ville en overskuelig dagligdag. Man ville samarbejdet mellem institutioner på en ny måde. Man ville hinanden. Man ville Thy. Og man ville yde noget for at få det. Man var helt klar over, at der skulle penge til.

Sådan en ånd og gejst svævede over Thisted kommune i efteråret 2014.

I dag skriver vi marts 2015.

Hvor er tankerne om borgerhøring – med tilhørende borgerinddragelse baseret på tillid til borgerne – blevet af?
Det korte svar er: Forsvundet mellem regneark og politisk magtsyge. Kort sagt ofret på fantasiløshedens alter. På ganske få tumultagtige kommunalbestyrelsesmøder er det lykkedes for det borgerlige flertal i Thisted kommunalbestyrelse at overse og dræbe den enestående mulighed, man i efteråret fik foræret af borgerne til at afprøve et ægte og lokalt funderet demokrati.

Vi havde en mulighed for at være foregangskommune med hensyn til at lade selvvirket og forsøgslysten styre udviklingen i en affolkningskommune. Men nej. Det skulle vi ikke. Tilbage til den åh så sikre – man fristes til at sige ”gammelmands snak” – om ansvarlighed og fantasiløs økonomisk bundlinje tankegang.

Enhedslisten ville gerne have givet den ny borgervækkelse en chance. Vi så en mulighed for at bryde den nedadgående spiral i Thys historie ved at turde noget. Turde tro på borgerne. Derfor indgik vi et samarbejde med to andre partier (S og DF), et samarbejder der viste sig ikke at være helt uden risiko. Vi vovede noget, fordi vi troede og stadig tror på borgerinddragelse som den bærende del af vores demokrati. Det er de borgerne, det handler om, der skal være med til at finde løsninger. Det giver medansvar at have medbestemmelse.

Thisted kommunalbestyrelse har med sine sidste beslutninger skabt de bedste betingelser for ligegyldighed hos de borgerne, der har oplevet, at 2014-gejsten er dræbt. De har oplevet, at det er flertalstyranniet, der igen vinder. Hvorfor så ikke bare hytte sit eget skind? Pokker stå i Thys fremtid! Vi har alligevel ikke noget at skulle have sagt.

Sådan kunne man nemt komme til at tænke, hvis altså ikke lige der stadig er et parti i kommunalbestyrelsen, som vil blive ved med at minde om, at der findes alternativer til regneark og økonomiske bundliner – der findes socialkapital og både sociale- og grønne bundlinjer, som det vil være mere frugtbart og givtigt at stræbe efter – hvis Enhedslisten skulle bestemme.

Foto : Sennels Icebucket

Forfatter

Related posts

Top