Demonstration på Velfærdens dag i Thisted

Som led i den landsdækkende kampagne ”Danmark for Velfærd”arrangereren gruppe borgere i Thisted,  en markering/ demonstration på Store Torv i Thisted.

”Danmark for Velfærd” er et initiativ udsprunget fra fagforeningernes stormøde i Odense d. 4. oktober, hvor tillidsfolk fra hele landet besluttede at arbejde for en landsdækkende kampagnedag d. 7. november for at lægge pres på politikerne om at tage velfærden og velfærdsstaten alvorligt og samtidig sige nej til foreslåede skattelettelser.

– Uligheden er stigende i samfundet og skaber sociale problemer for de svagest stillede. Fra forskning ved vi at ulighed ikke kun påvirker de dårligst stillede i samfundet men påvirker alle i samfundet negativt. I lande med størst økonomisk lighed lever man længere, har større social mobilitet, har mindre psykisk sygdom og har mindre kriminalitet end i lande med stor økonomisk ulighed. Derfor er det vigtigt at bakke op om vores danske velfærdsmodel hvor alle kan få pleje og omsorg, uddannelse og lige muligheder, siger Asger Sylvest Pedersen, der er en af arrangørerne.

På Store Torv vil der være åben mikrofon hvor man kan tilmelde sig som taler (max. 5 min pr. person) og udtrykke sin mening om ”Danmark for velfærd” og den danske velfærdsmodel. Der vil være sang og musik samt mulighed for i en lille uformel spørgeskemaundersøgelse at tilkendegive sit syn på spørgsmål som ”Hvad betyder velfærden for dig?” og ”Er du evt. villig til at bidrage lidt mere over skattebilletten for at styrke velfærden?”

– Vi opfordrer alle lokale fagforeninger og alle borgere i Thisted og omegn til at støtte arrangementet for at synliggøre, at vi er mange, som er bekymrede over at velfærden og den offentlige sektor er under pres samtidig med at den private velstand stiger for en stor del af befolkningen. Man kan mere om arrangementet på Facebook: Thisted -Danmark for Velfærd. Man kan skrive under på www.danmarkforvelfaerd.dk, siger Asger Sylvest Pedersen.

Arrangementet finder sted den 7. november kl. 15.30-17.00. på Store Torv i Thisted.

Forfatter

Related posts

Top