Demokratiet længe leve

Læserbrev af Jens Dahlgaard
Medlem af Morsø Kommunalbestyrelse for Socialdemokratiet

I Danmark praktiserer vi repræsentativt demokrati. Det er en vigtig del af vores demokratiske styreform. Vi vælger de politikere, som vi stoler på og deler holdninger med. Repræsentativt demokrati er samtidig det, man kalder indirekte demokrati.

Det betyder, at vi lader politikerne tage beslutninger på vegne af os alle. De har med andre ord fået vælgernes fuldmagt. På den baggrund er det vigtigt, at de folkevalgte overholder de spilleregler, som styreformen lægger op til. Man kan selvfølgelig diskutere, om politikerne altid kan og skal gennemskue, hvad deres vælgere mener og ønsker. De politiske partiers historie og værdigrundlag er her med til at lede både politikere og vælgere på rette vej.

Det giver en vis fælles forståelse. Det må dog aldrig blænde os og skabe den tro, at man ikke må være uenige internt i partierne. Der skal være plads til forskellighed og diskussioner. De interne debatter skal ikke, for enhver pris, holdes for lukkede døre. Det er vigtigt for demokratiet og i særdeleshed vælgerne, at man kan regne med, at de beslutninger, der bliver taget, er taget med politikernes fulde accept.

Det nytter ikke noget, at politiske partier sætter deres politikere på plads med bundne og underskrevne aftaler. Man må aldrig binde demokratiet fast på hænder og fødder. Det er på ingen måde hensigten bag repræsentativt demokrati, men minder mere om en anden styreform, som også starter med D. Gæt selv hvilken. Demokrati handler ikke om, at de stærkeste i partierne får lov til at bestemme, hvilken holdning man skal have, eller hvilken beslutning man skal stemme for. I sager, hvor man ikke kan stå inde for det, der skal vedtages, er det en demokratisk ret og pligt at sige fra og stemme efter egen overbevisning.

Hvis ikke, kvæler man langsomt og sikkert demokratiet. Det gælder både lokalt og på landsplan.

Foto : Morsø Kommune

 

Forfatter

Related posts

Top