Decentralisering ja tak!

Af Annfinn Halsagard,
Kandidat til kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti, Morsø Kommune
 Jeg synes næsten ikke at jeg kan understrege vigtigheden i at en vis form for decentralisering af kommunale aktiviteter tager sin begyndelse.
I alt for mange år har man bid for bid plukket mange af de ting bort fra lokalsamfundene på Mors som jo rent faktisk var medvirkende til at holde livet i gang i småbyerne. Denne politik har, i mine øjne, i allerhøjeste grad været medvirkende til både butiksdød og fraflytning fra småbyerne. Og samtidig virket hæmmende for nytilflytning. For hvem ønsker at bosætte sig i områder, som reelt set er under afvikling? Nej vel?
Derfor er det for mig af stor vigtighed at kæmpe mod afviklingen af aktiviteterne på landet. Og i stedet skaffe noget af det tabte tilbage. Dette er mit hovedpunkt i valgkampen.
Og jeg kan jo se at der rundt omkring i landet rører sig lignende tanker. Så lad os her på Mors være på forkant med denne udvikling og måske være med til at vise andre kommuner at det rent faktisk er ”lade sig gøreligt”.
Jeg håber stadig at jeg får chancen til at være medvirkende til at vende udviklingen til fordel for alle lokale borgere på Mors.
Forfatter

Related posts

Top