Debatmøder om Region Nordjyllands udvikling

Regionsrådet i Nordjylland inviterer borgere, organisationer, virksomheder og andre interesserede til tre debatmøder om Nordjyllands udvikling. Omdrejningspunkt for møderne er Regional Udviklingsstrategi 2020-2023, som er i offentlig høring indtil den 31. januar 2020.

Målet for de tre møder er at bringe debatten om strategien for Nordjyllands udvikling helt tæt på regionens borgere.

– Vi vil gerne i dialog med borgerne om det, som optager dem omkring fremtiden. Er det miljøet eller ting vi kan gøre i Nordjylland for håndtere lokale konsekvenser af klimaforandringerne? Er det god adgang til uddannelse eller kollektiv trafik? Eller er det noget helt andet? Vi vil ud og mærke, hvor skoen trykker, og have flest mulige input med hjem, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Hvad er den Regionale Udviklingsstrategi?
De input, som politikerne i Regionsrådet håber på at få på debatmøderne samt i de skriftlige høringssvar, Regionen modtager, skal bruges til at færdiggøre en ny strategi for Nordjyllands udvikling.

Strategien hedder officielt “Mulighedernes Nordjylland: Regional Udviklingsstrategi 2020-2023”. Populært kaldes strategien blot RUS, og den får betydning på mange områder som er afgørende for Nordjylland. Uddannelse og kompetenceudvikling af fremtidens arbejdskraft; den grønne omstilling og klimatilpasning; miljø, natur og kultur; kollektiv trafik og infrastruktur samt indsatsen for regionens yderområder og samarbejder med ind- og udland.

Med så mange områder i spil er det nødvendigt at prioritere noget op og noget ned. Det er den proces, som politikerne vil hente input til i den offentlige høring, inden strategien forventes godkendt i Regionsrådet sidst på foråret 2020.

Møderne vil være åbne for alle borgere, og der inviteres deltagere fra Regionsrådets samarbejdspartnere blandt kommunerne, erhvervslivet, uddannelses- og videninstitutioner, LAG’er og interesseorganisationer m.fl.

· Tirsdag den 14. januar kl. 17-19 i Messecenter Vesthimmerland, Aars

· Onsdag den 15. januar kl. 17-19 på Vrå Højskole, Vrå

· Mandag den 27. januar kl. 17-19 i Kultursalen, Thisted

Man kan læse mere og tilmelde sig møderne online på hjemmesiden: rus.rn.dk

Foto: Region Nordjylland

Forfatter

Related posts

Top