De første er startet på EUX Industriteknik

For et stadigt stigende antal unge er EUX et populært valg af ungdomsuddannelse, idet man her både får adgang til faglærte jobs og til at blive optaget på en videregående uddannelse. EUX Industriteknik er et godt eksempel på en spændende uddannelse med gode fremtidsudsigter. Her uddanner man sig nemlig til en branche, hvor der i de kommende år vil være stor efterspørgsel på faglært arbejdskraft.

Med en EUX står alle muligheder åbne, hvad enten man drømmer om job som faglært i en spændende branche, eller man ønsker at videreuddanne sig. Og vælger man én af fordelsuddannelserne, som eksempelvis industriteknik, er man rigtig godt stillet på fremtidens arbejdsmarked.

Et spændende fag med gode fremtidsudsigter
På Industriteknikeruddannelsen på EUC Nordvest er der for første gang EUX’ere i gang på hovedforløbet. De har alle haft nemt ved at finde en praktikplads og har allerede overstået første praktikophold i virksomhederne:

– Havde der ikke været mulighed for at tage en EUX, havde jeg nok valgt gymnasiet for stadig at have muligheden for at videreuddanne mig – og så havde jeg sandsynligvis taget industritekniker-uddannelsen bagefter. Det ville have taget mig min. 7 år, hvor jeg med EUX’en nu kan gøre det på 5 år, fortæller Laurids Christensen, der har praktikplads hos Cimbria A/S.

På spørgsmålet om, hvorfor valget netop er faldet på industriteknik, lyder det fra Magnus Kjeldsen:

– Jeg synes, at industriteknikerfaget er utroligt spændende. Jeg vil gerne arbejde med metal, og der syntes jeg bare, at industriteknik lød lidt federe end smedeuddannelsen, da man som industritekniker arbejder meget mere i detaljen. Vi arbejder jo i størrelsesordener på tusindedele af en millimeter – det er fine, dyre og præcise maskiner, vi arbejder med, så man skal være 100% detaljeret i det, man laver, fortæller Magnus Kjeldsen, der har praktikplads hos Grønkjærs Maskinværksted.

Laurids Christensen har nærmest industriteknik i blodet, da flere i hans familie er beskæftiget inden for faget, hvilket har skabt en naturlig interesse. At det samtidig er en branche, der higer efter faglært arbejdskraft, er bestemt ikke en ulempe.

– Gennemsnitsalderen i industriteknikerbranchen er høj i øjeblikket, og mange går på pension i de kommende år. Jeg har set statistikker, der viser, at der forsvinder ca. 700 industriteknikere fra branchen årligt, mens der kun tilføres ca. 350 på årsbasis, så fremtidsudsigterne er jo gode for os kommende industriteknikere – der bliver rift om os, lyder det fra Laurids Christensen.

Masser af IT og fede maskiner
Som partner i videnscenteret for automation og robotteknologi og med et nyetableret HTECH-center, kan EUC Nordvest tilbyde ret unikke forhold for eleverne på industriteknikeruddannelsen.

– De får adgang til den nyeste viden og en topmoderne maskinpark med alt det udstyr, man som industritekniker kan drømme om. De får en fantastisk spændende uddannelse, hvor de både lærer at dreje, bore, fræse og svejse i metal, at tegne og fremstille komplicerede emner i 3D samt lærer at betjene og programmere robotter. Og så er der en del IT på denne uddannelse, da det jo netop er IT, der ligger til grund for det arbejde, maskinerne skal udføre. Det er et superspændende IT-område, vi beskæftiger os med her, så brænder man for IT og kan man godt lide at være skabende, så er industriteknik helt sikkert en oplagt mulighed, lyder det fra afdelingsleder Bente Homann fra EUC Nordvest.

Det næste hold industriteknikere har først studiestart medio august, så det kan nås endnu, hvis man sidder og ærger sig over, at man ikke fik sat sit kryds ud for EUX Industriteknik.

Forfatter

Related posts

Top