De fleste unge får plads på deres drømmegymnasium

En ny opgørelse fra Danske Regioner viser, at knap 95 pct, eller 19 ud af 20, af alle de nye elever får deres første ønske opfyldt, når de efter sommerferien skal begynde i et af landets almene gymnasier. I alt 31.038 unge har søgt op optagelse, og heraf får 29.350 den ønskede plads.

I Nordjylland har de unge grund til at være ekstra glade, for her er det hele 97,5%, som får deres første ønske opfyldt, hvilket er landets højeste andel og pænt over landsgennemsnittet.

Det skyldes dels et godt samarbejde i det nordjyske fordelingsudvalg bestående af repræsentanter fra gymnasierne og Regionsrådet. Men ikke mindst skyldes det, at de nordjyske unge har et godt blik for fordelene ved at vælge det lokale gymnasium.

– Vi er glade for, at så mange ansøgere i Nordjylland får plads på deres drømmegymnasium. Det vidner om, at vi har fået skabt en god kultur, hvor de unge vælger det gymnasium, som ligger i deres lokalområde. Når det alligevel ikke er alle, der får deres første ønske opfyldt, er det fordi, at nogle gymnasier får flere ansøgere, end de har klasser til. I de situationer er det nødvendigt at give nogle få elever plads på et andet gymnasium, og den fordeling er samtidig med til at sikre det gode og brede uddannelsesudbud, som vi har i Nordjylland i dag. Det er vigtigt for Regionsrådet, at der også i fremtiden findes gymnasier både i og uden for de store byer, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

FAKTA:
I hver af landets regioner findes et eller flere regionale fordelingsudvalg, som fordele ansøgere til STX og HF inden for et bestemt geografisk område. I Region Nordjylland dækker ét fordelingsudvalg hele regionen.

Fordelingsudvalgene består af rektorerne fra gymnasierne i fordelingsudvalgets dækningsområde samt to politikere fra regionsrådet. Udvalget træffer afgørelser om fordeling af de optagelsesberettigede ansøgere til den treårige uddannelse til stx og den toårige hf-uddannelse.

De gældende fordelingsregler betyder, at hvis et gymnasium har flere ansøgere, end der er plads til, går pladserne til de elever, der bor tættest på – målt som afstanden via vejnettet mellem ansøgers bopæl og uddannelsesstedet.

Desuden tages der højde for, at eleverne ikke har mere end 60 minutters transporttid til gymnasiet.

Foto : EUC NordVest

Forfatter

Related posts

Top