De fik del i 400.000 kroner fra Lions Club Thisted

Lions Club i Thisted uddelte mandag sammen med en lang række firmaer 400.000 kroner til ikke færre end 32 gode lokale formål. Se hele listen her:

Huset – Nye borde og stole
Nye borde og stole til fællesrummet i “Huset” – fritidsklub og socialpædagogisk værested for udsatte unge i kvarteret ved Havrevej, som hver dag besøges af 25-45 unge mellem 6 og 23 år. Inventaret er voldsomt slidt, og der er derfor hårdt brug for fornyelse.

Thisted Kirkes Drenge- & Mandskor – Udvikling af korets sangfaglige niveau
For at give de enkelte korister mulighed for at øge deres sangsfaglige niveau – uanset den enkeltes mulighed for at købe dyr undervisning på egen hånd, ønskes gennemført weekendseminarer to gange årligt med “masterclasses”med professionelle sangere. Seminarerne skal samtidig øge korets sociale sammenhængskraft.

Kastanjegården Snedsted – Diverse arrangementer for de ældre
Den frivillige “Aktiv Komité” på Kastaniegården i Snedsted ønsker at øge de ældres livskvalitet gennem tilbud om aktive oplevelser. Der ønskes støtte til musik- og foredragsarrangementer og biografture samt til transport til aktiviteter i lokalsamfundet.

Vågetjenesten i Thisted – Håndbog for vågekoner
Vågetjenesten i Thisted ønsker at udgive en håndbog med erfaringer og interviews med tjenestens vågekoner. Målet er at formidle konkrete erfaringer, viden og praktiske råd om, hvordan man som frivillig eller pårørende kan støtte døende på en medmenneskelig måde. Støtte søges til bogens udgivelse.

Beboerforening i Vildsund – Fritidsliv for børn, unge og voksne
Borgerforeningen er ved at etablere et “madpakkehus” som et centralt samlingspunkt for aktive naturoplevelser ved Sundby Sø – til glæde for områdets børn og voksne. Der søges støtte til borde- og bænkesæt samt bålsted/grill til “huset” og området udenfor.

TIK Gymnastik og Tingstrup Gymnastik mf. – Bevægelsescenter
De to gymnastikforeninger er fusioneret og ønsker at skabe et bevægelsescenter med fokus på succes for den enkelte og et stærkt fællesskab gennem gymnastik. Der søges støtte til foreningens etablering – logo, klubtøj, hjemmeside m.m.

Nors/Tved Beboerforening – Legeredskaber og legehus på legepladsen Parken i Nors
Nors – Tved Beboerforening vil på frivillig basis skabe rammerne for et parkområde i Nors til brug for børn, unge, voksne og familier. Desuden skal området kunne bruges af dagplejemødre og lign.

LINIE 8 – Sanganlæg til udviklingshæmmede
Line 8 er et band for 8 voksne, udviklingshæmmede, som har stor glæde ved at udtrykke sig gennem musik og deltager ved en række arrangementer for udviklingshæmmede. Gruppen ledes af en tidl. hjemmevejleder ved Thisted Kommune. Der søges om støtte til et sanganlæg m. mikrofoner.

Solstrålen Thy – Værested for tidl. Misbrugere
En gruppe af borgere i den frivillige forening “Solstrålen” (hvoraf flere er tidl. misbrugere, men ædru/clean på 10.-12. år efter misbrugsbehandling) vil etablere et værested for borgere, der efter afsluttet behandling er blevet ædru og/eller stoffri. Værestedet skal bl.a. give de tidl. misbrugere et bedre netværk og støtte dem i deres nye liv. Der søges støtte til værestedets etablering.

Hundborg Rideklub – Indkøb af pony til handicappede ryttere
Hundborg/Midtthy Rideklub har p.t. 70 raske og 60 handicappede ryttere og 6 sentudviklede ryttere fra Elmelund, som alle hver uge har stor glæde af den ridemæssige træning samt samværet med hestene. Der søges om støtte til indkøb af en ny pony, som kan tjene til udskiftning af en af klubbens ældre elevheste.

Hanstholm Asylcenter Venner – Ferieophold på Jesperhus
Foreningen arbejder for at skabe aktiviteter til gavn for beboerne på Hanstholm Asylcenter, og for at asylansøgerne derigennem kan møde lokalbefolkningen. Der søges om støtte til at kunne give uledsagede børn/unge et ophold på Jesperhus Blomsterpark.

Rampen – Terrasse og halvtag
Rampen er et samværs- og aktivitetestilbud på havnen i Thisted for aktive misbrugere og socialt udsatte. Der søges om støtte til en terrasse til udendørs samvær og til et halvtag til læ for regn og vind.

Plejecenter i Koldby – Motionscykel
Plejecentret søger støtte til indkøb af en avanceret motionscykel, som er lettere anvendelig end en almindelig træningscykel for beboere med begrænset fysik.

Kronborgvejens Kirkecenter – Aktiviteter for asylansøgere
Tolkeanlæg, aktivitetsaftener, madarrangementer, transport m.m.

Sjørring Rideklub – Diverse udstyr
Klubben laver rideaktiviteter og voltigering (gymnastik på hesteryg) for bl.a. handicappede, unge med særlige behov, unge fra asylcentret samt forenings SFO. Der søges om støtte til voltigeringsudstyr til hestene.

Thisted Ro- & Kajakklub – Edonbåde / årer
Klubben har de senere år arbejdet hårdt for at få flere unge i klubben, bl.a. gennem et koncept om at de unge kan udvikle sig personligt gennem naturoplevelser, motion og succes. Arbejdet har båret frugt, men nu mangler klubben både, og den søger derfor om tilskud til en synkefri sculler (Edonbåd).

Thisted Brewers – Udstyr til Amerikansk Football
Klubben har haft stor succes med at starte en ny og sund ungdomsaktivitet op i Thisted; amerikansk fodbold. Men klubben er pga. af sin unge alder og begrænsede størrelse udfordret på økonomien, og søger derfor om tilskud til nødvendigt udstyr, herunder hejlme og hjelmgitre.

Vang-Tvorup-Vangså Borgerforening – Handicap-toilet med vægophængt puslebord
Borgerforeningen arrangerer året igennem mange aktiviteter for ældre borgere i området, herunder faste torsdagssammenkomster. Der mangler imidlertid toiletfaciliteter, der kan benyttes af ældre/handicappede med svag fysik. Der søges derfor om støtte til indretning af et handicaptoilet.

Hillerslev Sport m.fl. – Bygning af Naturby i Fælledet
En række foreninger i og omkring Hillerslev vil etablere et samligssted, hvor områdets børn, unge og familier kan mødes om aktiviteter i naturen. Der søges om støtte til opførelse af en shelterhytte med bålplads i midten. Arbejdet med opførelse vil blive udført af frivillige.

Surfcompagniet Nr. Vorupør – Opstat af surfaktiviter
En gruppe fastboende og tilflyttere har stiftet en forening ud fra et ønske om at skabe et aktivt fællesskab for børn, unge og voksne i Vorupør med surf som omdrejningspunkt. Foreningen søger om støtte til opstarten, herunder til udstyr og uddannelse af instruktører.

Foreningen Thy Alive (Alive Festival) – Alive Festival 2016 sideprogram
Alive Festival er blevet kendt langt uden for Thys grænser og trækker hvert år unge mennesker til fra hele landet. Arrangørerne ønsker at tilføje festivalen flere “dimensioner” bl.a. Gennem et sideprogram, som skal vise Thy’s mange kvaliteter frem for festivalens gæster – herunder nationalparken, Cold Hawaii, lokale musikaktører, kabelparken m.m. Der søges om støtte til genemførelse af de forskellige aktiviteter.

Sjørring Bordtennisklub – Ambitiøs bordtennis i Udkants-Danmark
Bordtennisklubben ønsker gennem projekt Kantbold at skabe bedre rammer for både dem, der ønsker at dyrke bordtennins på hobbyplan, og for dem der vil træne på eltieplan. Det skal ske bl.a. gennem træningssamlinger med såkaldt mesterlære med højt kvalificerede gæstetrænere. Der søges om støtte til netop dette (primært til løn og kørsel til trænere).

Thisted Lilleby – Brugervenlig gangsti
Thisted Lilleby vil skabe bedre adgangsforhold for ældre og handicappede, der benytter kørestol og/eller rollator når de besøger lillebyens p.t. 70 ejendomme fra “det gl. Thisted”. Der søges om støtte til terrænarmeret gangsti.

Hillerslev FDF – Kanoer
Hillerslev FDF bruger nærheden til fjorden og forskellige åer i ærheden som udgangspunkt for en række friluftsaktiviteter, bl.a. kanosejlads for børn. Der søges om støtte til indkøb af 1 kano + udstyr.

Tilsted Beboerforening – Omdanne grønt område til aktivitet og væresteder
Et af beboerforeningens projekter er at fremme friluftslivet for børn, unge og voksne. Frivillige “piloter” er med det formål for øje ved at omdanne områdets grønne områder til aktivitets- og væresteder og søger om tilskud til opførelse af bl.a. bålhytte og shelter samt til indhegning af en branddam.

Thisted FDF Orkester – Indkøb af instrumenter
FDF-orkestret har hårdt brug for at rekruttere nye, unge orkestermedlemmer. Kravet om dyr musikskoleuddannelse har været en hindring for dette, og der forsøges derfor etableret gratis instrumentalundervisning , hvilket selvsagt betyder omkostninger for orkestret til instruktører m.m. Der søges om tilskud til kørselsgodtgørelse til undervisere fra Holstebro samt til instrumenter.

FrivilligThy – Bidrag til opstart af Hovedkontoret
Frivillig Thy arbejder sammen med Hjerneskadeforeningen for at etablere et værested på Nytorv for hjerneskadede og deres påreørende. Til værestedet skal bl.a. tilknyttes en socialpædagog der kan hjælpe både brugere og pårørende med at tackle de udfordringer, der opstår hos en hjerneskadet og han/hendes familie. Der søges om tilskud til etableringen.

Enggarden – Aktivitet i Rummeligheden
Den selvejende institution Enggården har taget initiativ til at udvikle og etablere den socialøkonomiske virksomhed Rummeligheden. Formålet med Rummeligheden er at skabe jobs til psykisk sårbare, at udvikle og beskrive model af socialøkonomisk virksomhed – ”Rummeligheden” og at skabe socialøkonomisk erhvervsudvikling og jobs i Thy. Der søges om tilskud til opstarten og aktiviteterne i projektet.

Thy Sangskole – Opstart af Thy Sangakademi
Thy Sangskole vil gennem etableringen af “Thy Sangakademi” give alle børn i folkeskolernes 0.-9. klasser mulighed for at synge og få en sangfaglig dannelse og uddannelse uanset økonomisk og social baggrund. Det skal ske gennem forenings-SFO, korskole og sangundervisning for alle interesserede børn – med mulighed for at fortsætte sangen på et mere elitært niveau i et af de tilknyttede drenge- og pigekor. Der søges om tilskud til sangakademiets opstart, herunder kommunikation og markedsføring.

Thy Frilufts- & Klatreklub – fire adventurerrace for special-elever med b.la. ADHD og autisme
”Thy Adventure Special” er et adventurerace-koncept specielt udviklet til unge mennesker med særlig behov, f.eks. autisme eller ADHD. Konceptet kræver flere instruktører og hjælpere for at kunne vejlede denne målgruppe af elever. Derfor er instruktør delen en stor post på budgettet. Der søges om tilskud til instruktører og div. udstyr.

SSP – Forebyggelse vedr. unges brug af computerspil
Aktiviteter og oplysningsarbejde vedr. unges brug af computerspil

KFUM-Spejderne i Nors – Kanoer
Støtte til indkøb af to nye kanosæt.

Foto : Søren Mygind

Forfatter

Related posts

Top