Danske unge slår sig mere på jobbet end de svenske

Som ung, dansk mand er risikoen for at komme ud for en arbejdsulykke dobbelt så stor, som hvis man var svensk.

Det viser en rapport, som Aalborg Universitet i samarbejde med andre forskningsinstitutter har udarbejdet for Arbejdsmiljøforskningsfonden. Det skriver Fagbladet 3F.

En af forklaringerne bag den store forskel mellem de to nordiske lande kan skyldes samspillet mellem erhvervsskolerne og praktikstederne, forklarer psykolog og arbejdsmiljøforsker Kent Nielsen.

– Ser man på det svenske system, så har de et langt bedre samarbejde mellem skole og praktiksted. Lærerne kommer ud på virksomhederne og holder øje med lærlingens trivsel og sikkerhed. Derudover er de svenske lærlinges praktikforløb bygget op således, at de skiftevist er i skole og praktik i løbet af en almindelig arbejdsuge. De svenske lærlinge er dermed jævnligt i kontakt med deres lærere, fortæller Kent Nielsen.

Helt omvendt forholder det sig i Danmark. Her oplever både virksomhederne og lærlingene, at de ikke får den nødvendige hjælp fra skolen.

– Når vi snakkede med virksomhederne, efterspurgte de i høj grad mere samarbejde med skolerne. De savnede generelt mere viden om lærlingen og personens kunnen, inden de startede i praktik, siger Kent Nielsen.

Antallet af arbejdsulykker per 1.000 beskæftigede anmeldt til arbejdstilsynet og arbejdsmiljöverket 1998-2014. Kilde: Arbejdstilsynets og arbejdsmiljöverkets årsopgørelser

 

Arkivfoto: EUC Nordvest

Forfatter

Related posts

Top