Danske skoleelever er blevet dårligere til naturfag

De danske skoleelever klarer sig ringere i naturfag end tidligere, og drengene er gået mere tilbage end pigerne. Det viser Pisa-undersøgelsen, der tester skoleelevers færdigheder og offentliggøres hvert tredje år.

Undersøgelsen giver ikke nogen egentlig årsag til, at skoleeleverne er gået tilbage i naturfag, der dækker over fysik, kemi, biologi og geografi.

Trods tilbagegangen ligger de danske skoleelever fortsat over gennemsnittet i naturfag i OECD, der består af 35 lande. Det samme gør sig gældende i læsning og matematik. I læsning og matematik er udviklingen nogenlunde stabil for danske elever samlet set sammenlignet med 2015.

Selv om Danmark ligger over gennemsnittet i OECD, er omkring hver sjette elev kategoriset som meget svag læser. Andelen har stort været uændret siden 2009.

Forfatter
Tags

Related posts

Top