Danske landmænd rammes hårdere end kollegerne i EU

Danske landmænd har sværere arbejdsvilkår end deres kolleger i resten af EU. Det fastslår den længe ventede rapport om nabotjek, som COWI har udarbejdet på vegne af Miljø- og fødevareministeriet.

Som eneste land i EU kan landmændene ikke give afgrøderne den gødning, de har behov for ligesom der i Danmark er kvoter for, hvor meget kvælstof der må udbringes på landmandens marker, mens der i de fleste andre EU-lande er tale om retningsgivende normer. Desuden er sanktionerne langt hårdere, hvis en dansk landmand overtræder lovgivningen, end hvis hans kollega i langt de fleste af de andre EU-lande gør det.

Landbrug & Fødevarers formand Martin Merrild glæder sig over, at regeringen har sat fokus på de dårlige rammevilkår for erhvervet og blandt andet med 16 punkts planen har taget initiativ til at rette op på tingene.

Foto : Danish Crown

Forfatter

Related posts

Top