Danske landmænd i mål med permanent græs

Før påske var NaturErhvervstyrelsen bekymret for, at for mange landmænd ville omlægge permanente græsarealer for at dyrke afgrøder i omdrift.

Danmark kunne dermed komme i fare for ikke at opfylde landekvoten for permanent græs.

– Med de indberettede tal fra Fællesskemaet 2014, kan vi se, at Danmark ikke er faldet under landekvoten for permanente græsarealer, og derfor har landmændene ingen problemer, siger enhedschef Lotte Dige Toft fra NaturErhvervstyrelsen.

Af de over 42.000 modtagne fællesskemaansøgninger ses det, at der er indberettet permanente græsarealer svarende til 98 % af Danmarks landekvote for permanent græs.

Hvis andelen var faldet under 95 procent af Danmarks landekvote, kunne EU kræve, at der skulle indføres et forbud mod omlægning af permanent græs til andre afgrøder end græs.

I stedet kan den enkelte landmand som hidtil omlægge permanent græs, hvis det er den optimale løsning i driften af hans arealer.

Forfatter

Related posts

Top