Danske gravide har klaret pandemien godt

En kvindes angst og bekymring under graviditeten kan øge risikoen for tidlig fødsel og få konsekvenser for barnets sundhed senere i livet.

Derfor vakte det bekymring blandt jordemødre og fødselslæger, da undersøgelser fra Canada, USA og Kina i første halvdel af 2020 påviste øget stress blandt gravide under covid-19 pandemien.

En ny dansk undersøgelse viser derimod, at gravide kvinder herhjemme var relativt upåvirkede af pandemien rent psykisk de første måneder efter nedlukningen i foråret, skriver Kristeligt Dagblad.

Forskerne fandt ingen tegn på øget depression blandt gravide, når de sammenlignede med en tilsvarende undersøgelse fra 2016, men der var en beskeden stigning i angstsymptomer.

– Vores undersøgelse viste, at gravide ikke var psykisk påvirkede af pandemien, og at de havde mulighed for at isolere sig, hvilket er meget vigtigt under en pandemi. De havde samtidig uændret kontakt til den praktiserende læge og jordemoderen, fortæller en af forskerne bag undersøgelsen, adjunkt Gritt Overbeck fra afdeling for almen medicin på Københavns Universitet.

Forfatter

Related posts

Top