Dansk Metal: Bestyrelse udtrykker mistillid til lokal afdelingskasserer

Et muligt kup er under opsejling i den lokale afdeling af Dansk Metal. Det mener i hvert fald afdelingskasserer Tommy Nielsen Ahrensberg.

Metal Thy-Mors har indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling onsdag aften, og i mødeindkaldelsen fremgår det, at et flertal i bestyrelsen ikke længere har tillid til Tommy Nielsen Ahrensberg. Mistilliden bunder tilsyneladende i samarbejdsproblemer med både medlemmer, tillidsrepræsentanter og ansatte samt negative tilbagemeldinger fra flere virksomheder i lokalområdet.

– Da dette er en uholdbar situation for lokalafdelingen, har bestyrelsen ikke tillid til Tommy Nielsen Ahrensbergs virke fremover, står der i mødeindkaldelsen.

Lokalformand i Metal Thy-Mors, Erik Bjerre Kristensen. Foto: Dansk Metal

Lokalformand Erik Bjerre Kristensen har ikke ønsket at udtale sig forud for den ekstraordinære generalforsamling.

Beslutning truffet i al hemmelighed
Tommy Nielsen Ahrensberg selv er også fåmælt. I en mail til LimfjordUpdate.dk skriver han mandag aften, at:

– Jeg er ikke bekendt med detaljerne i flertallets kritik – og jeg har ikke yderligere kommentarer før efter generalforsamlingen.

I en mail som Tommy Nielsen Ahrensberg har sendt til Mors-medlemmerne, og som redaktionen er i besiddelse af, sætter han dog lidt flere ord på den kommende ekstraordinære generalforsamling:

– Et flertal i afdelingsbestyrelsen benyttede sig af min ferieafvikling til at iscenesætte denne skueproces, hvor det ikke er mine faglige kompetencer man sætter spørgsmål ved, – men min person.

– Jeg kalder det et kup, fordi beslutningen om dette er truffet i hemmelighed, uden om den samlede bestyrelse, – af de 6 i bestyrelsen der tilhørte det gl. Metal Thisted.

Den ekstraordinære generalforsamling finder sted på Hotel Vildsund Strand onsdag aften kl. 19.

 

Forfatter

Related posts

Top