Dansk Industri Thy-Mors ønsker grøn omstilling

CO2-reduktion og klima-hensyn er ikke kun noget, man taler om på Christiansborg eller i græsrodsbevægelser. I toppen af dansk erhvervsliv har man for længst erkendt, at det er fremtiden at vælge de grønne teknologier.

– Industrien er i fuld gang med i den grønne omstilling. Og det er et arbejde, vi går ind i med åbne øjne.

Sådan lyder det fra Tage Odgaard Nielsen, indehaver af virksomheden Frontego og formand for Dansk Industri Thy/Mors.

I Green Hub Denmark, som er et offentligt-privat partnerskab, arbejdes der med at skabe den bedst mulige platform for grøn vækst i verdensklasse. Green Hub Denmark har samtlige nordjyske kommuner som medlemmer – og senest er Region Nordjylland også gået med i partnerskabet.

Henrik Marcher Larsen, regional konsulent for DI Thy/Mors, vurderer, at der ligger et kæmpe potentiale på energiområdet i Danmark, og at Nordjylland er ”en rigtig god spilleplade” at være på.

– Vores ambition på energiområdet er at være del af en stærk nordjysk forankring, og derfor er det helt oplagt for Thy og Mors at være med i Green Hub Denmark, hvor man kigger på tværs af forsyningsselskaber, virksomheder, vidensinstitutioner og forbrugere, siger han.

Tankerne om at arbejde på tværs skitseres også i ”Sektorkobling – nøglen til fremtidens bæredygtige energisystem”, en analyse udgivet af Dansk Industri, Energi 2020.

Sektorkobling kan betyde, at produktionsvirksomheder investerer i varmepumper og anden teknologi, der er eldrevet. Overskudsvarmen fra virksomhederne vil derefter kunne udnyttes til fx opvarmning af boliger i området.

– Sektorkobling er en rigtig god idé, og det er også en nødvendighed. Vi er nødt til at hjælpe hinanden, hvis vi skal nå i mål, siger Tage Odgaard Nielsen.

Stigende elforbrug
I takt med den grønne omstilling vil elforbruget stige. Derfor bifalder Dansk Industri da også Thy-Mors Energis ambitiøse plan om investeringer i vedvarende energi og udskiftning af vindmølleparken.

– Thy har en styrkeposition i forhold til vinden, og det ville være fuldstændig tosset ikke at udnytte den, siger Henrik Marcher Larsen.

Kernen i Thy-Mors Energis strategi er at udskifte de eksisterende og forældede vindmøller i Thy og på Mors med færre og mere effektfulde møller.

– Det er professionelt og godt at komme med sådan en strategi. Vi kan blive ”first movers” her i området. Og vi har jo en masse energi – i vinden og i havet her i området. Der ligger masser af muligheder, pointerer formanden for DI Thy/Mors, Tage Odgaard Nielsen.

Bestyrelsen i DI Thy/Mors bakker altså fuldt op om strategien og vil være med til at fortælle de gode historier – også om de rentable grønne investeringer.

Store batterier skal lagre i energi i stor skala
For Tage Odgaard Nielsen er det naturligt at engagere sig i arbejdet med at skabe lokale forudsætninger for at nå det nationale mål om en 70 procents reduktion af CO2-udledningen inden 2030.

Den lokale formand for DI Thy/Mors tænker, at energiforbruget vil se helt anderledes ud om ti år.

– Der skal nok komme helt nye teknologier frem. Hvis man fx kommer med batterier, der kan lagre energien i større skala, giver det et helt nyt perspektiv. Man kunne godt forestille sig, at der kom nye folk med viden og vilje til at putte penge i nye energiprojekter. Hvem ved – måske ser vi ind i et nyt industrieventyr, lyder det fra Tage Odgaard Nielsen.

DI Thy/Mors har ikke lavet en decideret opgørelse over, hvordan det ser ud med klimaregnskaberne hos virksomhederne. Men der er ingen tvivl om, at den ”sorte” energi er dominerende.

– De fleste ligner nok os selv. En stor del af opvarmningen og processen er i dag baseret på fossile brændstoffer. Men når det handler om at spare energi, er de fleste med. Og vi skal til at tænke anderledes. Det handler om at gøre noget, før vi bliver tvunget til det, siger Tage Odgaard Nielsen.

 

Forfatter

Related posts

Top