Danish Crown tilfredse med resultat i presset marked

Danish Crown opnåede i første halvår af regnskabsåret 2015/16 et nettoresultat efter skat på 819 mio. kr.

Jais Valeur, der er ny topchef for den globale fødevarekoncern med base i Randers, men med aktiviteter og salg i mere end 130 lande, erklærer sig rimelig tilfreds med resultatet:

– Detailmarkedet er meget konkurrencepræget med stadig større kæder, øget fokus på discount og konstante krav fra slutforbrugerne om lavere priser. Det giver pres på både kødproducenterne og på råvareprisen til landmanden. Set i det lys er det tilfredsstillende, at Danish Crown kan fastholde et resultat marginalt under samme periode sidste år, siger Jais Valeur.

Konkurrencedygtig afregning
Et afgørende parameter for Danish Crown er, om virksomhedens løbende afregning til leverandørerne af slagtesvin – den såkaldte notering – er konkurrencedygtig  sammenlignet med de tyske noteringspriser.

Her kom Danish Crown styrket ud af første halvår med et samlet forspring i forhold til Tyskland på 49 øre pr. kilo leveret svin. Men CEO Jais Valeur mener ikke, at der er grund til for megen jubel:

– Selv om udviklingen er positiv, så er noteringsniveauet stadig utilfredsstillende lavt for vores ejere. Vi har haft en meget lang periode med meget lave afregningspriser på svinekød. Det har gjort – og gør ondt – på vores ejere. En kombination af bedre priser og de forventede, positive effekter af Landbrugspakken kan forhåbentlig bidrage til at vende udviklingen, siger Jais Valeur.

For stort udbud presser priserne
Blandt de udfordringer, Danish Crown selv dagligt står overfor, er svag efterspørgsel og overudbud af kød på de nære europæiske markeder. Det engelske datterselskab Tulip UK Ltd. har især mærket modvind, og der arbejdes målrettet med en plan for at styrke positionen her.

Men der er også positive takter på markedet: Salget i særligt Asien er øget, og Danish Crowns ferskkøds-aktiviteter har faktisk evnet at øge indtjeningen via en god salgsindsats på dette marked.

Danish Crown Foods – hvis produktion af forædlede varer som eksempelvis pølser, pålæg, konserves og supper også mærker hård konkurrence på detailmarkedet – har fastholdt sin indtjening.

Samlet set betyder det en stort set flad omsætningsudvikling – Danish Crowns nettoomsætning blev på 29,4 mia. kr. Egenkapitalen ved halvårets slutning er 6,4 mia. kr.

Overtager aktiviteter i Sverige
I halvåret overtog Danish Crown kontrollen med det svenske datterselskab Dalsjöfors, der nu integreres med de eksisterende aktiviteter i Sverige.

– Samlet set bekræfter halvårsresultatet det, jeg har sagt, siden jeg tog over som CEO medio januar: Danish Crown er en veldrevet og velinvesteret virksomhed. Men vi er også en del af en fødevaresektor, der er under pres og i hastig forandring. Hvis Danish Crown skal blive ved med at være i front, skal vi blive endnu dygtigere og stille større krav til os selv og den værdi, vi skaber for vores 8.000 ejere og råvareleverandører, siger Jais Valeur.

Foto : Claus Sjödin

Forfatter

Related posts

Top