Damolin foreslår vej udenom Bjergby

Damolin foreslår nu, at der anlægges et stykke grusvej udenom Bjergby på Mors således, at byen slipper for tung trafik med lastbiler, der transporterer moler fra de nye udgravninger ved Stjærhøj og til fabrikken på Skarrehage.

Det foreslår selskab selv ifølge Morsø Folkeblad.

Meoner Nørgaard, der er formand for kommunens teknik- & miljøudvalg, er positiv overfor ideen så længe, at Damolin selv betaler for vejen.

Problemet bliver at få overbevist den landmand, der ejer jorden om, at vejen er en god ide. Den kommer nemlig til at dele hans mark over i to dele.

Forfatter

Related posts

Top