Corona og Brexit ramte Hanstholm Havn Hårdt

Corona og Brexit ramte Hanstholm Havn hårdt.

Årets regnskab for 2020 viser et underskud på 5,4 millioner kroner, mod et overskud på 7,9 millioner kroner året før.

Havnens renteudgifter – primært som følge af havneudvidelsen samt optagelse af lån – har udviklet sig mærkbart fra en udgift i 2019 på 300.000 kroner til en udgift på 4,9 mio. kr. sidste år.

Hanstholm Havn, der er blandt de største når det kommer til konsumfiskeri, kan samtidig notere sig, at værdien af netop konsumfisk, som blev landet på havnen, sidste år lød 464 mio. kroner mod 664 mio. kroner i 2019.

Set i forhold til gods håndteret på Hanstholm Havn har der i 2020 været en fremgang med en samlet mængde på 315.863 ton gods mod 256.552 ton i 2019. Denne stigning kan primært henføres til import af
sten, grus og søral.

Hanstholm Havn forventer i fremtiden at modtage mere fisk end tidligere år. Her nævnes bl.a den nystartede ugentligd containerrute mellem Thorshavn til Hanstholm.

Forfatter

Related posts

Top