Cold Hawaiis fremtid skal revideres

Den fremtidsplan der ligger for udviklingen af Cold Hawaii skal revideres, hvis det står til Borgmester Lene Kjelgaard Jensen ovenpå balladen omkring vindmøllerne på Hanstholm Havn.

Det ligger borgmesteren nu op til, og vil ikke forholde sig til den konkrete ballade mellem en gruppe surfere bosat udenfor området på den ene side og havnen og dens udvidelsesplaner på den anden.

Til Thisted Dagblad i dag siger borgmesteren blandt andet:

– Siden den nuværende masterplan blev udarbejdet, har Cold Hawaii udviklet sig langt ud over det, der blev forbundet med begrebet dengang. Revisionen af planen skal omfatte langt flere interessenter, end dem der var med, da den nuværende plan blev skrevet for ti år siden, siger hun og fortsætter:

– Sagen om møllerne øst for havnen viser, hvor mange – og forskellige – interesser, der er omkring Cold Hawaii. Thisted Kommune har som planmyndighed sagt ja til et projekt med tre møller. Hanstholm Havn har en interesse i at se det realiseret i det projekt, GPP Vind nu står for.

Foto : Hanstholm Havn

Tvist om møller på havnen går videre
De lokale surfere samt GPP Wind og Hanstholm Havn holdt i den forløbne uge et konstruktivt møde, hvor man ville gå i gang med at finde en løsning, alle kan se hinanden i.

Flere kilder peger på, at dette møde foregik i en særdeles fornuftig tone, og med et ønske fra begge sider om dels at sikre havneudvidelsen og dels at sætte alt ind på at løse problemet omkring Middles, der ifølge flere surfere vil blive påvirket af den nye og højere vindmølle, der påtænkes opsat lige ved surfspottet.

Herudover har en gruppe personer med Nikolaj T. Mortensen, der bor i Rønde på Djursland og som har sommerhus i Klitmøller, indklaget VVM-tilladelsen fra kommunalbestyrelsen til Miljø- & Fødevareklagenævnet fordi han mener, at den er i strid med gældende EU-lovgivning.

Herudover har man indgivet klager til Planklagenævnet over de vedtagne lokalplaner for opsætningen af vindmøllerne samt havneudvidelsen.

Denne gruppe har ingen tilknytning til Surfklubben NASA eller Friends of Cold Hawaii, der i ugens løb afholdte det konstruktive møde med havnen og vndmøllefirmaet.

Der har de seneste dage floreret en misforståelse omkring, at det skulle være NASA og Friends og Cold Hawaii, der har indklaget VVM-tilladelsen samt lokaleplanerne. Det er ikke tilfældet.

De gamle vindmøller på Hanstholm Havn er iøvrigt alle allerede taget ned fredag eftermiddag.

Forfatter

Related posts

Top