Cold Hawaii skal fremme turismen i hele Danmark

Partnerskab for Vestkystturisme har i dag offentliggjort en ny udviklingsplan, der skal gøre Vestkysten til en drivkraft for turismevæksten i Danmark. Én af planens centrale elementer er udpegningen af 18 udvalgte feriesteder, hvor turismeudviklingen fremover skal koncentreres.

Ét af de steder er Cold Hawaii i Klitmøller og Vorpuør.

– Det er lykkedes at skabe en ambitiøs udviklingsplan for Vestkysten, der viser vejen for udviklingen frem mod 2025. Vestkysten er en drivkraft for kystturismen i Danmark, og en styrkelse af vores turismeprodukt på Vestkysten er central, hvis vi skal nå de ambitiøse vækstmål for dansk turisme, udtaler Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

Udviklingsplanen for turismen på Vestkysten indeholder i alt 19 initiativer inden for følgende 5 indsatsområder:

Vestkysten som en samlet destination
Kocentration af turismeudviklingen i i 18 stærke feriesteder
Naturen som hovedattraktion
Mere og differentieret overnatningskapacitet
Strategisk investeringsfremme

Udviklingsplan for turismen på Vestkysten er et initiativ i Regeringens Nationale Strategi for Dansk Turisme, der har som mål at tiltrække en tredjedel flere turister til Danmark og øge den samlede turismemæssige omsætning i Danmark til 140 mia. kr. frem til 2025.

Førende kystferiedestination i Europa i 2025
Den fælles vision med udviklingsplanen er, at den danske vestkyst allerede i 2025 er blandt de førende kystferiedestinationer i Europa. Målet er, at turismen på Vestkysten skal nå op på 23 millioner overnatninger i 2025, en årlig vækst på 3,3 pct. ligesom omsætningen skal øges med årligt 4 procent og nå op på 22. mia. kroner i 2025.

Foto : Friends of Cold Hawaii/

Forfatter

Related posts

Top