Coding Pirates kommer til Thy

I takt med at samfundet bliver mere digitalt, vokser kravene for ikke bare børns digitale kompetencer, men også i høj grad voksnes digitale kompetencer. ”I den meget nære fremtid skal selv en designer som jeg, også kunne programmere og sætte strøm til ting og sager. Faktiske sker det allerede i dag gennem No-coding redskaber. Man kan sige, at fremtiden er her nu og Coding Pirates er en mulighed for at mødes med andre og eksperimenter med til at sætte strøm til og forstå teknologi, samtidig med at vi skaber sjove aktiviteter for børn”, uddyber forkvinden.

Forkvinden Annette Qvistgaard eksperimenter med mikrobits, her er det systemet Makey Makey hun er ved at samle. 

Coding Pirates Thy tilbyder en fritidsaktivitet for børn i grundskolen, hvor vi øver os i at programmere. Som frivillig er der mange forskellige opgaver som man er med til at løse. De primære opgaver som vi søger frivillige til lige nu handler om at afholde ugentlig workshops med børn og unge til klubaftener. På sigt vil vi også gerne afholde events om IT-kreativitet. Vi kommer til at mødes en gang om ugen, hver tirsdag.

Kasserer i Coding Pirates Thy, Tommy Andersen er meget begejstret for de unikke faciliteter foreningen får adgang til på Teknisk Gymnasium Thisted

Som frivillig handler det i høj grad om at facilitere en leg, mere end at skulle se sig selv som en lærer. I foreningen bliver der mange forskellige niveauer af programmering og derfor mulighed for ikke it-professionelle at være frivillig og deltage i legen.

Ingen frivillige, ingen programmering med lej og læring for børn i Thy. I september kommer vi til at holde en informationsaften, hvor interesserede kan hører mere om og konkret kan opleve hvordan en klubaften kan løbe af stablen.

Forfatter
Top