Chefer og lærere er gladest for jobbet

Mens arbejdsglæden er i top hos lærere, ledere og bankrådgivere, halter den mere ved sælgere, landmænd og ansatte i den offentlige administration.

Det viser en undersøgelse, som konsulentfirmaet Ballisager har lavet blandt godt 1.500 danskere i den arbejdsdygtige alder, skriver A4 Nu.

Respondenterne er blevet spurgt om, hvor glade de er for deres job, og bagefter er jobfunktioner og brancher rangeret efter, hvor stor en andel, der har svaret, at de i høj grad eller i nogen grad er glade. Undersøgelsen viser altså, at der er allerflest glade medarbejdere blandt undervisere, efterfulgt af chefer og sundhedsarbejdere.

Anderledes ser det ud for ansatte i de tre brancher med bundplacering, nemlig landbrug, skov og fiskeri, handel og transport og offentlig administration, som blandt andet tæller kontorfolk, djøf’ere og sagsbehandlere.

Forfatter
Top