Chat med sundhedsvæsenet på mobilen

Lange breve i e-boks og et hav af blanketter, som udveksles mellem myndigheder, kan snart blive erstattet af en Messenger-lignende app, hvor patienter, hospitaler og kommuner kan tale sammen.

Særligt patienter, som har været igennem en stor operation, oplever ofte mange forskellige kontakter med sundhedsvæsenet. Foruden egen læge og hospitalet kan der fx være brug for genoptræning med en fysioterapeut, besøg af en hjemmesygeplejerske eller kontakt til socialrådgivere.

– Det er vigtigt, at alle parter koordinerer og taler sammen, så forløbet bliver så godt og trygt for patienten som muligt, siger professor ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Ole Rahbek.

– Den måde, vi kommunikerer på nu, er ikke særlig patientvenlig. Ofte sker det med lange standardbreve i E-boks, og vi oplever, at patienterne stadig har mange spørgsmål før og efter operationen, fortæller Ole Rahbek.

Ved at indføre en besked-app, hvor patienter, hospitalsansatte og forskellige involverede parter i kommunen kan skrive sammen, vil det blive lettere for patienten at få afklaring på et spørgsmål, og koordinationen mellem f.eks. hospitalet og den fysioterapeut fra kommunen, som skal stå for genoptræningen, vil blive smidigere, mener professoren.

– Skal vi tale sammen mellem to sektorer (fx hospital eller kommune) foregår det i dag via blanketter. Vi mener at denne form for envejs-kommunikation er uhensigtsmæssig og ufleksibel, og vi vil gerne flytte kommunikationen til en dialogbaseret platform, hvor alle relevante parter kan deltage. Det kan i nogle tilfælde også være pårørende, som har brug for at kunne følge i behandlingen, fortæller Ole Rahbek.

I appen kan sygeplejersken fra kommunen for eksempel fortælle, at hun kommer på hjemmebesøg, og lægen kan læse med og sørge for, at medicinen er opdateret inden besøget. Appen kan også minde patienten om aftaler eller om at huske at tage medicin.

Den nye kommunikationsform rulles ud som et forsøg efter sommerferien.

 

Forfatter
Top