Landsnyheder

Næssundfærgen ude af drift en uge mere

Næssundfærgen ude af drift en uge mere

Næssund Færgen er lige nu på sit årlige værftscheck og skulle være klar til at sejle igen fra den 5. maj. Men værftet har behov for mere tid til at gennemgå den aldrende færge. Derfor kommer Næssund Færgen først i gang igen fra mandag den 12. maj kl. 06.10. Til gengæld sejler Fæggesund Færgen uden

Forskere frigiver ulvekort

Naturhistorisk Museum i Aarhus og Institut for Bioscience-Kalø under Aarhus Universitet har netop frigivet det seneste kort over, hvor der findes ulve i Danmark. Kortet viser de sikre fund, dvs. resultater af DNA-analyser og dokumentation fra fotos fra bl.a. vildtkameraer. Ulvene i Danmark er i hovedtræk fundet i fem områder : Thy, området mellem Holstebro

Unge får hele Danmark i 3D

Skoleelever kan fremover gå på opdagelse i den danske natur fra computeren. Miljøministeriet har lagt hele Danmark ind i det populære computerspil Minecraft. Hele Danmark bliver nu tilgængeligt i 3D i det populære computerspil Minecraft. Dermed bliver Danmark det første land i verden, der lægger hele landet ud på nettet i 1:1. Fremover kan skoleelever

Brosbøl åbner for afdragsfrie lån til forureningsramte boligejere

Miljøminister Kirsten Brosbøl giver nu en håndsrækning til boligejere, der venter på at få renset deres forurenede grund. De kan få et afdragsfrit statsgaranteret lån, så grunden kan blive renset med det samme. Regionerne får årligt 420 mio. kroner af staten til at rydde op på forurenede grunde. Jordforureningerne ryddes op i prioriteret rækkefølge, og

Politiet får nye redskaber i kampen mod spiritus- og narkobilister

Hvis en bilist gentagne gange bliver taget med narkotika eller for meget spiritus i blodet, skal politiet lettere kunne konfiskere køretøjet. I dag har et bredt flertal i Folketinget vedtaget et lovforslag, som på en række punkter skærper kursen over for spiritus- og narkobilister. Det glæder justitsminister Karen Hækkerup, at et bredt flertal i Folketinget

Fødevareministeren hjælper kyllingerne

Fødevareministeren giver 40 mio. kr. til nye forbedrede fjerkræstalde, der forurener mindre og forbedrer dyrevelfærden. Publiceret 20. april 2014 Påskekyllinger med mindre stress, hønsefødder med sunde trædepuder og færre udledninger af ammoniak og CO2. Det er effekterne af de 40 mio. kr., fødevareministeren øremærker til indsatser i fjerkræstalde under Landdistriktsprogrammets Miljøteknologiordning i foråret 2014. –

Miljøminister klar med ulveplan

Miljøminister Kirsten Brosbøl er klar med en plan for, hvordan vi i fremtiden håndterer ulve i Danmark. Den betyder bla., at husdyrejere kan søge om tilskud til indhegninger i områder, hvor ulven lever. Hvis man alligevel mister et husdyr, skal man kunne søge om kompensation, skriver Jyllands-Posten. Derudover skal ulve, som flere gange angriber husdyrene,

Renovering af Oddense Hallen gik til formand uden licitation

Entreprisen på renovering og udbygning af Oddense Hallen til et nyt multicenter er gået til hallens bestyrelsesformand, tømrermester Henrik Pedersen, uden at opgaven til 9,6 millioner kroner har været i en licitationsrunde. Det vækker kritik hos en af konkurrenterne i Salling. Byggeudvalget i Oddense har i stedet indhentet tre såkaldte underhåndsbud, hvoraf Henrik Pedersens var

Top