Mors

Konstitueringsaftale på plads i Region Nordjylland

Der er nu indgået en konstitueringsaftale mellem Venstre, Konservative, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti i det kommende nordjyske regionsråd. Partierne bag konstitueringsaftalen er partier, der forfølger forskellige mærkesager og har forskellige værdipolitiske ståsteder. Aftalen giver dermed plads og rum til, at partierne hver især kan forfølge deres værdipolitik og mærkesager. Partierne er i aftalen enige

Top