Bygninger joker i spil om lukning af børnehaver

De poltiske partier i Thisted vakler lige til det sidste i sagen om lukning af daginstitutioner i kommunen. Mødet i økonomiudvalget i går viste, at Venstre ikke står samlet i sagen.

Her stemte Peter Larsen ifølge Thisted Dagblad imod den flertalsindstilling fra børne- og familieudvalget om at lukke børnehaverne Vorupør Børnehus, Kridthuset, Skovly – og Brombærhaven i Tingstrup.

Peter Larsen ville kun stemme for indstillingen om at lukke børnehaverne, hvis afstemningen i kommunalbestyrelsen på tirsdag kædes sammen med salg af de kommunalt ejede bygninger til private initiativtagere med henblik på oprettelse af private pasningstilbud.

Borgmester Lene Kjelgaard Jensen håber, at kommunalbestyrelsen følger indstillingen og lukker institutionerne, da det er det mest forsvarlige økonomiske løsning.

Forfatter

Related posts

Top