Byggetilladelsen er i hus: Nu starter byggeriet af Klostertoppen

Byggetilladelsen er i hus, og snart begynder et årelangt arbejde med at bygge i alt 5 punkthuse med både eje- og lejeboliger i Nykøbing.

Første spadestik til husene med hver fire etager, som har fået navnet Klostertoppen, skulle have været taget i november måned sidste år. Når byggeriet er blevet et halvt år forsinket skyldes det flere ting.

Bl.a. viste tilbagemeldingerne et stort ønske om større lejligheder. Derfor er der blevet brugt en del tid på at ændre indretningen så det rammer det, som langt størsteparten af de kommende lejere helst vil have. Hvert punkthus kommer derfor til at indeholde 3 store lejligheder i stedet for 2 store og 2 små lejligheder pr.etage.

Desuden har adgangs- og parkeringsforholdene været til debat. Men det skulle der være styr på nu:

– Vi har i samarbejde med Morsø Kommune valgt, at få projekteret infrastrukturen i hele projektet på plads, inden opstart af bygning 1. Dette for at sikre ordentlige tilkørsels- og opholdsarealer til alle 5 bygninger, fortæller Morten Stampe fra Bodilsen Totalbyg, der er totalentreprenør og udvikler på projektet.

Dermed har man med andre ord lavet en projektering på forhånd, som kommer den resterende del af processen til gode. En anden årsag til forsinkelsen er, at der opstod uforudsete komplikationer i forbindelse med det rørlagt å, der løber langs Jernbanevej.

– Men dette er nu blevet løst ved fælles indsats, fortæller Morten Stampe.

Kort fortalt er byggeriet klar til at blive igangsat:

– Vi påbegynder opførelsen af Klostertoppen 1 nu. Gravemaskiner, skure, kraner m.v. vil i løbet af kort tid blive et fast del af bybilledet de næste par år i centrum af Nykøbing, fortæller Morten Stampe.

Foto/Illustration: A78 Arkitekter

Forfatter

Related posts

Top