Byggeri ved Thy Hallen skrider frem

Det største anlægsprojekt i Thisted Kommune i mange år er i fuld gang.

Første spadestik til byggeriet af et nyt spring- og motorikcenter samt en ekstra idrætshal i tilknytning til Thy Hallen blev taget i efteråret.

Indtil videre er der blevet kørt en masse jord væk, der er støbt fundamenter til spær og man er ved at støbe vægge til de fire springgrave.

På budgettet er der afsat godt 100 mio. kr. til de tre delprojekter, hertil kommer 8 mio. kr. i tilskud fra Lokale og Anlægsfonden. Projekterne realiseres frem til 2023.

Etape 2 handler om at ombygge og udvide Thyhallen med et nye Center for Sundhed i stueetagen. Etape 2 går først i gang om et år, når spring- og motorikcentret samt hal D er klar til brug.

Etape 3 handler om udearealerne, hvor der skabes forskellige bevægelses- og legerum.

Lokale- og Anlægsfonden har bidraget med 5 mio. kr. til etape 2 og 3 mio. kr. til etape 3.

Foto: Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top