Byer skal beskyttes mod stigende havvand

Havvandet stiger, og i fremtiden kan vi forvente flere og mere voldsomme stormfloder. Det kan give flere oversvømmelser og en større regning at betale for borgere og kommuner. Men der er hjælp på vej.

Et nyt partnerskab mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania vil i de kommende år støtte en række kommuner, som er klar til at udvikle byområder, så de bedre kan modstå det stigende havvand.

– Vi må både tænke nyt og handle nu, hvis vi skal have en chance for at fremtidssikre vores byer mod klimaforandringerne. Derfor er jeg meget glad for den aftale, vi har indgået med Realdania, hvor vi sammen både står klar med solid faglig viden og en pose penge. Det giver kommunerne hjælp i kampen mod stigende vandmasser, samtidig med at vi får sikrere, grønnere og mere bæredygtige byer, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Udvikling af nytænkende løsninger
De udvalgte kommuner får starthjælp til at udvikle og realisere deres projekter. Dette vil blandt andet ske gennem vejledning fra Kystdirektoratet og økonomisk støtte til de fysiske projekter fra Realdania.

I Lemvig går en fremtidssikret klimaløsning hånd i hånd med en ny flot promenade, mere liv på havnefronten og bedre sammenhæng mellem by og havn. Læs mere om projektet HER. Foto: Realdania

– Der ligger en stor, fælles samfundsudfordring i at sikre og beskytte byerne mod havvandsstigninger og stormfloder, som kræver samarbejde mellem mange parter. Hvis der ikke gøres noget for at beskytte byerne i de kommende år, vil de estimerede skader stige til cirka 43 mia. kr. om året, hvis vi regner 100 år frem i tiden til år 2117. Det viser en beregning, som COWI har udarbejdet for os. Vi håber, at samarbejdet kan bidrage til, at der bliver udviklet ideer og nytænkende løsninger, så vi i fællesskab kan styrke indsatsen – og at vi samtidig udvikler de enkelte byer i bæredygtig retning, siger administrerende direktør i Realdania, Jesper Nygård.

Projekterne vil ofte kræve komplekse samarbejder mellem mange parter fra grundejere til myndigheder. Til gengæld kan man bevare og tilføje nye muligheder tæt ved vandet, der skaber attraktive byområder og høj livskvalitet.

Partnerskabet understøtter derudover, at kommunerne fra den 1. september 2018 overtager myndighedsopgaven på kystbeskyttelsesager.

Initiativet løber frem til 2022.

Fakta

  • Partnerskabsaftalen har til formål at samle faglig viden fra Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania til udvikling af nytænkende og helhedsorienterede løsninger, som kan bidrage til byernes beskyttelse og bæredygtighed.
  • Partnerskabet henvender sig primært til kommuner, som kan søge om at være med.
  • Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania udvælger projekter efter en række kriterier. Kriterier samt rammer for støtte bliver udviklet af partnerskabet i efteråret 2018 og offentliggøres i starten af 2019 i forbindelse med, at kommunerne kan søge om støtte.
  • Det er hensigten at støtte proces og planlægning af op til 20 projekter. Derudover vil Realdania give økonomisk støtte til et mindre antal af disse 20 projekter, så de kan føres ud i livet. Realdania har afsat op til 60 millioner kroner til projekter, der gennemføres som del af partnerskabet.
  • For projekter, der udvælges til realisering, stiller Realdania med op til 50 procent af anlægssummen til de enkelte projekter. Kommunerne skal selv finde den resterende finansiering. Andre projekter vil kunne få midler til udvikling af projekter.
  • Partnerskabet er et bærende ben i Realdanias samlede kampagne om Byer og havvandsstigninger. Læs mere på www.realdania.dk/tema/havvandsstigninger

 

Forfatter

Related posts

Top