Budgetforslag til ramme unge i Thy

Hvis politikerne vælger at følge forvaltningens forslag til budget for 2016 på fritidsområdet i Thisted Kommune, vil det betyde, at ni fritids- & ungdomsklubber mister 400.000 kroner og dermed at mistet 800.000 kroner totalt i 2015 og 2016.

Fritidsområdet skal spare 800.000 i 2016-budgettet og resten skal komme fra de elvejende og kommunale haller, aftenskoler samt medlems- og lokaletilskud til foreninger.

Spareforslaget vil betyde af nogle klubber lukker, mens andre fortsætter med mindre tilbud til de unge.

Det er ifølge Thisted Dagblad ungdomsklubberne i Sjørring, Vilsund, Hillerslev, Tilsted og ved Rolighedsskolen, samt juniorklubber i Klitmøller, Stenbjerg, Hillerslev og Sønderhå, der rammes af de nye forslag, hvis det vedtaget i kommunalbestyrelsen til efteråret.

Forfatter

Related posts

Top