Budgetforlig 2019 sikrer et styrket Mors

En samlet kommunalbestyrelse på Mors står bag et budgetforlig for 2019, som vil fastholde kvaliteten og service på trods af stigende pres på velfærdsydelserne og samtidig forsætte en ambitiøs udviklingsdagsorden.

Budgetforliget 2019 lægger op til at fortsætte udviklingsdagsordenen, som i en årrække har været kendetegnende for Mors. Borgerne kan derfor se frem til opprioritering af ældreområdet, flere udviklingstiltag for turisme og erhverv samt anlægsforbedringer til glæde på tværs af øen.


Hans Ejner Bertelsen (V), borgmester Morsø Kommune:

– Helt overordnet er jeg meget glad for dette budget, der i sin helhed er med til at styrke Mors. Samtidig glæder det mig, at en samlet kommunalbestyrelse står bag. Det er et udtryk for et styrket Mors, at alle bakker op om dette forlig, der fastholder og styrker velfærden, samtidig med at der er skabt plads til udvikling.

Dette budget er, set fra min stol, med til at styrke billedet af, at Mors er et godt sted at bo og leve. Derudover har det også været vigtigt at sætte fokus på Morsø Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Jakob Kortbæk, gruppeformand Socialdemokratiet (A):

– Tager vi de fire områder, som var hovedfokus for os i socialdemokratiet inden sommerferien, så har vi leveret på alle områder. Der er blandt andet tilført ekstra midler til ældreområdet, så vi fortsat kan sikre den høje kvalitet til vores ældre.

Vi har sikret, at skolerne kan få midler til at lave nødvendige indsatser for de børn og unge, som ikke er kommet med, når det gælder dansk og matematik eller som er blevet skoletrætte. Det har desuden været en principsag for os, at vi fik afsat flere millioner til at komme i mål med hængepartierne fra den sidste skolestruktur.

Derudover sættes der gang i et arbejde på M.C. Holms Skole, hvor man skal finde en permanent løsning for SFO, Limfjordsteateret, legepladsen og for pavillonerne. Vi er også glade for, at både Multiparken og Molercenteret støttes, så vi fortsat kan se fremdrift her. Det er et budget, hvor vi må sige, at vi ikke har fået alle ønsker opfyldt. Men vi er kommet en del af vejen, og derfor kan vi som parti bakke op om budgettet.

Hanne Haldrup, gruppeformand Venstre (V):

– Det er stærkt, at vi kommer så bredt omkring, så der bliver midler til både velfærd og udvikling for børn, unge og ældre. Der er også blevet lyttet til, at vi skal sikre gode forhold både på land og i by. Specifikt vil jeg gerne fremhæve, at ældreområdet styrkes kraftigt, og at vi også vil sikre en forbedring af arbejdsplanlægningen, så vi kan øge trivslen, de gode arbejdsforhold og give mere omsorg i plejen.

Derudover bakker vi også op om en ambitiøs støtte af Erhvervsrådet, så erhvervslivet har god sparring og kvalificeret hjælp. Ligesom Kulturmødet fortsat skal være et fyrtårn på Mors. Der er mange gode tiltag og specielt lånet til Søsportscentret kan være med til at skabe et attraktivt tilbud på havnen, ligesom opvisningsbanen ved multiparken kommer til at glæde mange.

Meiner Nørgaard, gruppeformand Dansk Folkeparti (O)

– Det glæder mig, at vi alle er enige om budgetaftalen for næste år. I en tid hvor andre kommuner skærer ned på kernevelfærden, er det virkelig stærkt, at vi kan opretholde den nuværende service på samtlige velfærdsområder. Den rettidige omhu vi tidligere har udvist, høster vi nu frugterne af.

Meiner Nørgaard. Foto: Morsø Kommune 

Samtidig med, at vi opretholder service overfor vore borgere, har vi skabt rum for at videreføre den udviklingsdagsorden, som vi har sat for hele Mors. Derudover vil jeg også fremhæve det solide anlægsprogram, der vil gavne hele øen.

Ellen Philipsen Dahl, gruppeformand Demokratisk Balance (D):

– Demokratisk Balance er glad for at have medvirket til et rigtig godt budgetforlig, hvor der både er lagt vægt på at sikre et godt serviceniveau for borgerne på Mors og samtidig sætter en visionær anlægs- og udviklingsdagsorden.

Ellen Philipsen Dahl. Foto: Morsø Kommune

Den fortsatte investering i erhvervet, en fastholdelse af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets udviklingspulje, styrkelse af Ungepolitikken, en øget bevilling til Kulturmødet og Multiparken og ikke mindst en yderligere polstret opstartspulje, der gør det muligt at få igangsat udviklingsprojekter på hele øen. Budgettet afspejler, at vi er på rette vej med at sikre Mors som en endnu mere attraktiv kommune for både nuværende borgere, tilflyttere og turister.

Forfatter

Related posts

Top