Budgetaftale sikrer døgndækket akutlægebil i Thisted

Politikerne i Regionsrådet i Nordjylland har mandag aften indgået en budgetaftale for næste år.

Covid-19 har sat sig præg på hele samfundet, og pandemien kommer også til at sætte sit aftryk på det nordjyske sundhedsvæsen næste år. Det afspejler sig i det budgetforlig for 2021, som et bredt flertal i regionsrådet har indgået.

Aftalen har fokus på en sikker vej frem i en tid, hvor meget virker usikkert. Den sikre kurs gælder både håndtering af pandemien med mulighed for at optrappe kapaciteten på hospitalerne, hvis det bliver nødvendigt, men også at have testkapacitet nok til borgerne, og testtilbud der er tæt på dem.

Fra venstre ses Per Larsen (K), Mogens Nørgaard (S), Ib Madsen (DF), Lone Sondrup (V), Susanne Flydtkjær (EL), Ulla Astman (S), Lene Linnemann (SF) og Gitte Lopdrup (R).

Men budgetaftalen skal også sørge for at udvikle og sikre det nordjyske sundhedsvæsen til gavn for borgerne.

– Vi ved godt, at mange medarbejdere har ydet en stor indsats under coronakrisen, som ikke er slut endnu, og det har været vigtigt for os ikke yderligere at øge presset på de ansatte med besparelser og nye opgaver, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Medicinudgifter er stadig en udfordring
Budgetaftalen 2021 er udfordret af stigende udgifter, hvoraf mange af udgifterne er svære at undgå eller påvirke. Det gælder især stadigt stigende medicinudgifter.

Med budgetforliget prioriterer forligspartierne i alt 125 mio. kr. til medicinområdet. Dette dækker over en forventet ubalance på 70 mio. kr. i år og en forventet vækst på 55 mio. kr. i 2021. For at begrænse udgiftsvæksten mest muligt fortsætter regionen med særlige medicinindsatser, der skal bidrage til besparelser i medicinudgifterne på i alt 12 mio. kr. i 2021.

En andet bump på vejen er udflytningen til det ny universitetshospital i Aalborg Øst. Udflytningen er en meget stor og kompleks opgave, som der skal spares op til. På den baggrund afsætter forligspartierne med budgettet for 2021 yderligere 45,1 mio. kr. til udflytning og ibrugtagning.

Foto. Region Nordjylland

I forliget har parterne desuden prioriteret yderligere midler med henblik på at sikre finansiering til en døgndækket akutlægebil i Thisted, på lige fod med regionens øvrige akutlægebiler i Aalborg og Hjørring.

Bag budgetforliget står alle regionsrådets partier, undtaget Thomas Hav (uden for partierne, red.).

29. september er der 2. behandling af budget 2021 i Regionsrådet.

Læs hele budgetaftalen HER.

Foto: Region Nordjylland

Forfatter

Related posts

Top