Budgetaftale sender flere hjertelæger til Thisted

Region Nordjylland skal fortsat være en attraktiv arbejdsplads med fokus på patienter, pårørende, borgere og samarbejdspartnere.

Det er et af kerneelementerne i den budgetaftale, forligskredsen i det nordjyske regionsråd har nikket ja til tirsdag. Der er i særlig grad fokus på arbejdsmiljø, fastholdelse og rekruttering og på at sætte ind over for det akutte kapacitetspres på regionens hospitaler.

Med budgetaftalen tages en række initiativer, der skal sikre hensynet til såvel personale som patienter, og der sættes ind med konkrete initiativer til at forbedre arbejdsmiljø og medarbejder-inddragelse.

Prioritering af lokale funktioner
Der er i budgetaftalen ligeledes prioriteret at styrke lokale funktioner på de nordjyske hospitaler.

Forligsparterne efter at have indgået aftale om budgettet for 2022. Foto: Region Nordjylland

Derfor afsætter forligspartierne 2,4 mio. kr. til at øge tilstedeværelsen af kardiologiske speciallæger i Thisted samt 2,2 mio. kr. til en garantiklinik i Thisted, der skal fungere som en regionsdækkende ”bagstopper” i forhold til at opfylde ventetidsgarantier inden for udvalgte områder.

Inden for Regional Udvikling er der i budgetaftalen især fokus på den grønne omstilling, herunder en forhøjelse af klimapuljen, grønne busser og kollektiv trafik.

Bl.a. er der afsat midler til at forlænge pilotprojektet ”Hovednet Vest”, der handler om forstærket og udvidet buskørsel på en øst-vestvendt akse mellem Vesthimmerland, Thy-Mors og Jammerbugt.

Bag budgetaftalen står samtlige partier i Regionsrådet.

Du kan budgetaftalen ved at klikke HER.

Foto: Region Nordjylland

Forfatter

Related posts

Top